Výhody a nevýhody velké rodiny

17.02.2021

Zatímco někteří lidé si přejí mít velkou rodinu, v jiných vyvolává představa většího množství potomků spíše obavy. Žijeme v době, ve které se za "velkou" považuje rodina se třemi nebo více dětmi. Možná, že brzy přijde doba, kdy i rodina se dvěma dětmi bude považována za "velkou", zvláště když některá opatření, k nimž náš stát v uplynulých letech sáhl ve snaze omezit své výdaje, silně připomínají nechvalně známou "politiku jednoho dítěte", která se nám jednoho dne vrátí jako bumerang v podobě zdeformované demografické struktury obyvatelstva.
Velká rodina má mnoho výhod, mnohem více, než kolik nevýhod přináší výchova většího počtu dětí. Přesto však mohou ve větší rodině nastat určité obtíže, s nimiž je dobré počítat a připravit se na ně.

Chvála sourozenců

Již nejednou jsme psali o tom, jaký význam mají pro vývoj dítěte jeho sourozenci, ať již starší nebo mladší (například v článcích Sourozenecké konstelace či Sourozenci: Věčná směs lásky a rivality). Jedináček často nese veškerou tíhu všech rodičovských nadějí a očekávání, což jej může vystavovat někdy až nadměrné zátěži. Nemá příležitost rozvíjet své komunikační dovednosti v interakci s dalšími dětmi v rodině. Jeho "výsadní postavení", které má jako jediné dítě v rodině, mu mnohdy může být spíše na škodu.
Také jediný sourozenec nemusí vždy plně uspokojit sociální potřeby dítěte. Právě ve dvojici sourozenců se nejsilněji projevuje tzv. sourozenecká rivalita. Obecná zkušenost říká, že tři děti se v rodině snášejí lépe, než dvě. Ovšem za předpokladu, že mezi nimi není příliš výrazný věkový rozdíl. Odstup 5 - 6 let nebo více je už tak velký, že ani mezi vlastními bratry a sestrami se nevytvoří ten pravý sourozenecký vztah. Tak například čtrnáctiletá dívka je pro sedmiletého chlapce spíše "tetou" než skutečnou sestrou. Bohužel, často to bývá ekonomický či společenský tlak, který nutí rodiče "pořizovat si" dalšího potomka až z větším časovým odstupem.

Jistěže nemusí platit, že čím více je v rodině potomků, tím více je v ní lásky. Větší rodina však poskytuje mnohem širší možnosti při uspokojování jedné ze základních potřeb každého duševně zdravého jedince, jíž je potřeba milovat a být milován.

Ekonomický pohled

Z hlediska hospodaření můžeme k výhodám větších rodin počítat "nakupování ve velkém", které poskytuje mnohem více příležitostí k úsporám, než nakupování v malém. Pokud má alespoň jeden z rodičů živnostenské oprávnění, může alespoň některé druhy zboží nakupovat ve specializovaných prodejnách a velkoskladech za velkoobchodní ceny.
Ekonomická poučka praví, že výdaje domácnosti se skládají z fixní a variabilní složky. Fixní složka je stále stejná, zatímco variabilní závisí mimo jiné na počtu členů domácnosti. Z toho vyplývá, že i když celková suma na vedení domácnosti bývá u větší rodiny vyšší, v přepočtu na jednoho člena domácnosti jsou náklady zpravidla nižší. Fixní složka výdajů se totiž "rozpočítává" mezi větší počet osob. Nehledě k tomu, že mladší děti mohou ještě nějakou dobu využívat hračky či oblečení, které se pro jejich starší sourozence už nehodí.

Mnozí lidé se obávají, že když si pořídí více dětí, zbude jim méně prostředků na udržování společenského postavení. To je totiž do značné míry závislé na demonstrativní spotřebě zboží a služeb. Lidé si zkrátka pořizují více věcí, které sice nepotřebují, ale s jejich pomocí ukazují ostatním lidem, že "na to mají". V konzumní společnosti založené na okázalém plýtvání je opravdu těžké někoho přesvědčit, že největším bohatstvím rodičů jsou jejich děti.

Vyšší počet potomků je v podvědomí mnoha lidí spojován s představou chudé rodiny. V dobách, kdy otcové dcer museli rodinám ženichů vyplácet tučná věna, tomu tak skutečně mohlo být. Narození více než jedné či dvou dcer mohlo otce "finančně zruinovat". Je zajímavé, jak se některé vžité představy udržují i celá dlouhá desetiletí poté, co došlo k zásadním změnám společenských vztahů.

Smutné je, že naše republika nedokáže dostatečně finančně podpořit ty své občany, kteří se rozhodli pořídit si více než jednoho potomka. Za druhé a další dítě už totiž dnes nedostanete ani porodné. A přitom v mnoha zemích ležících na východ od hranic EU stále ještě platí, že děti z rodin, v nichž žije 3 a více neplnoletých potomků, jezdí zadarmo vlakem, mají nárok na bezplatné ozdravné pobyty u moře nebo v lázních a jejich rodiče platí méně peněz za vodu a za elektřinu. A pak že jsme "ekonomicky vyspělejší"...

Úskalí velké rodiny

Přes veškeré výhody spojené s větším počtem dětí v rodině by však rodiče, kteří plánují mít větší množství potomků, měli být připraveni i na určitá úskalí s tím spojená. Větší rodina klade větší nároky na uspořádání režimu dne a vyžaduje efektivnější nakládání s časem, čemuž se odborně říká "time management".

To je důležité hlavně v rodinách, kde vyrůstá větší počet dětí odkázaných na pomoc dospělých při většině běžných každodenních úkonů. Jak si povzdechla jedna maminka pečující o tři malé děti: "Sotva umyju jeden pokakaný zadeček, už abych myla další." Zapojení obou dvou rodičů do chodu domácnosti je mnohdy nutností.

Rodiče musí věnovat pozornost každému ze svých dětí, a to v souladu s jeho momentálními potřebami. Při tom by si však měli najít čas i na "osobní volno", i kdyby mělo trvat třeba "jen" hodinu denně. To je důležité pro načerpání nových sil a udržení psychické rovnováhy.

Každodenní život v rodině Vám mohou znepříjemňovat různé maličkosti. Každý člen domácnosti může mít jiné chutě, a proto je někdy obtížné rozhodnout, co bude k obědu.

Při cestování s dětmi budete mít více zavazadel. Ne každé rekreační zařízení Vám dovolí mít v pokoji dvě nebo tři přistýlky, takže větší děti budou možná muset být ubytovány ve vedlejším pokoji. Poskytovatelé služeb všeho druhu zkrátka počítají se "standardními" tří- až čtyřčlennými rodinami.

Větší rodina mívá také omezenější možnost kontaktů s okolím. Čím více máte dětí, tím méně často Vás Vaši známí či příbuzní budou zvát na návštěvy - zejména ti, kteří nemají žádné děti.

Výhody velké rodiny

Když kolem sebe budete mít více potomků, nikdy se nebudete nudit. S větší rodinou si užijete mnohem více zábavy. Váš rodinný život bude mnohem bohatším a pestřejším, než kdybyste měli pouhé jedno či dvě děti.

Vaše mladší děti se budou učit od svých straších sourozenců. Pokud budete mít štěstí a přivedete na svět dvojčata, budou v rodině fungovat jako sehraný tým, což Vám zjednoduší práci.

Vaše rodičovské dovednosti se budou s každým dalším dítětem zdokonalovat. Získáte mnohem více zkušeností, které budete mít příležitost opakovaně využívat a zdokonalovat.

Více potomků Vám přinese nejen více starostí, ale především více rodičovských radostí. Je krásné sledovat, jak Vaše děti společně rostou a rozvíjejí se. Každé dítě je jiné, ale všechny dohromady Vám dají více, než by bylo v silách kteréhokoliv z nich.

Vaše děti se mnohem lépe naučí budovat mezilidské vztahy, řešit konflikty a problémy, komunikovat s jinými.

Vždycky se najde někdo, kdo Vás bude chtít obejmout. Nevýhodou je, že pokud budete mít opravdu hodně dětí, nemůžete je obejmout všechny najednou.

Naučíte se řešit různé situace s nadhledem a s humorem, protože jinak to ani nepůjde. Jedno dítě často dokáže z rodičů "vyčerpat" více energie, než celá smečka.

S přibývajícím počtem dětí se zvýší Vaše výkonnost. Naučíte se dělat více věcí za stejně dlouhou dobu. Zdokonalíte si svoje organizační schopnosti.

Z Vašich dětí vyrostou mnohem lepší rodiče, protože již v rodině získají mnoho zkušeností, které jedináčkům často chybí. A až je jednou navždy opustíte, nikdy nezůstanou samy, protože budou mít ještě svoje sourozence.

Rozšíříte svoje obzory. Až Vaše děti povyrostou, každé z nich bude mít jiné zájmy a záliby. Můžete se toho od nich hodně naučit.

Budete si lépe rozumět s partnerem, protože péče o větší počet dětí Vás sblíží a bude Vás nutit více spolupracovat, stát při sobě a poskytovat si vzájemnou oporu.

Děti z velkých rodin jsou samostatnější a iniciativnější, protože netrpí nadměrným usměrňováním a přehnanou ochranou. V jejich životě je více svobody a nezávislosti.

Budete mít kolem sebe spoustu milujících bytostí, pro které jste tím nejdůležitějším člověkem na světě. Jen Vám bude trochu víc smutno, až Vaši potomci začnou jeden po druhém "opouštět hnízdo" a Váš domov bude stále tišší a tišší. Ten dočasný smutek Vám však vynahradí kupa vnoučat, které Vaše děti přivedou na svět.

Velká rodina znamená více práce a starostí, více dětského hluku a pláče, ale také více lásky a radosti. Kdysi byly téměř všechny rodiny takové. Dnes jsou v silné menšině, což je svým způsobem přece jen škoda. Co kdybychom se pokusili tyto nepříznivé statistiky změnit?