Vychováváme muže: 20 pravidel pro maminky chlapců

25.01.2021
Jedno přísloví praví, že muž je tím, co z něj udělala jeho matka. To ovšem staví před každou ženu, která přivedla na svět syna a stará se o něj, velmi náročný úkol. Má vychovat chlapce a budoucího muže, ačkoliv sama nikdy nebyla ani malým chlapcem, ani dospělým mužem, a proto se musí spoléhat spíše na svůj instinkt než na své osobní zkušenosti. Snad i proto patří vztah mezi matkou a synem k nejdůležitějším, ale zároveň také nejsložitějším mezilidským vztahům.

Několik slov na začátek


Když se Váš chlapec učí chodit, vzdálí se od Vás vždy jen pár kroků a pak se k Vám vrátí. Potom už dojde o kousek dál, ale znovu běží směrem k Vám.

Až se naučí kreslit, bude s hrdostí čekat na Vaši pochvalu a ocenění jeho obrázků.
Až se naučí číst, přečte stejný článek nahlas třeba dvacetkrát, protože jeho maminka ho bude i podvacáté poslouchat stejně nadšeně.

Až bude hrát fotbal, bude hledat Váš obličej na tribuně.
Když bude nemocný nebo ho něco bude bolet, bude chtít držet za ruku Vás.
I když vyroste a stane se dospělým a silným, bude vědět, že může plakat na Vašem rameni, aniž by se musel za své city stydět.
I když úplně vyroste a v jeho životě se objeví nová žena a nový dům, budete stále jeho matkou.
Nejdůležitější věcí, kterou by Váš syn měl vědět, je to, že je vždy ve Vašem srdci, a že všechno ostatní - jak se říká - už nějak dopadne.

20 věcí, na které by měly myslet maminky chlapců:

1. Naučte svého syna pojmenovávat jeho pocity

Ať už Váš syn křičí, schovává se před Vámi, pláče nebo si kouše nehty, vždy se jedná o projev emocí. Jsou to jeho emoce, jako třeba strach, zlost nebo stud, které ho k takovému chování vedou.
Různí lidé se mohou cítit stejně, ale svoje emoce vyjadřují odlišnými způsoby. U chlapců bývají projevy emocí obvykle prudší, než je tomu u dívek, a přitom právě od chlapců se očekává, že budou projevy jejich emocí lépe "zvládat", čímž se mnohdy bohužel rozumí spíše potlačovat. Chlapec by však neměl být trestán za to, že své pocity projevuje. Začal by si totiž myslet, že mít emoce je už samo o sobě něco "špatného" a nepatřičného.
Důležité je, aby uměl pojmenovat pocity, které ho k určitému chování vedou. Měl by si například umět říct: "Plakal jsem, protože jsem měl zlost," nebo "Utekl jsem, protože jsem se styděl."
Nebojte se mluvit se synem o jeho emocích. S tím, jak bude růst a vyvíjet se, se postupně naučí vnímat rozdíl mezi hněvem a rozpaky, zklamáním a zármutkem, naučí se své emoce vyjadřovat přiměřeným a společensky únosným způsobem, aniž by se styděl nebo cítil provinile.

2. Choďte společně ven

Alespoň čas od času vypněte televizi, počítač a mobil a jděte si společně hrát ven. Sledujte své dítě, dívejte se na něj, pozorujte jeho reakce, pokládejte mu otázky. Je to jako kouzlo, zkuste to.

3. Když s ním jdete ven, vždy s sebou noste vlhčené ubrousky a náplast

Každý zdravý chlapec při poznávání okolního světa běhá, šplhá, dovádí, zkouší různé nebezpečné věci a občas si při tom způsobí drobné poranění v podobě oděrky nebo škrábance. Buďte vybavena na ošetřování těchto drobných poranění.

4. Nevyčítejte mu, že zničil věci, které by se dříve nebo později stejně zničily

Pokud se rozčílíte pokaždé, když váš chlapec přijde domů se špinavým nebo s roztrhaným oblečením, budete svádět beznadějný boj. Neztrácejte v takových případech energii zbytečným rozčilováním. Chlapci poznávají svět tím, že šplhají po stromech, zdech a plotech, skáčou do kaluží, padají a při tom si občas roztrhnou nějakou tu součást oblečení. To je normální, takhle to na světě zkrátka funguje.

5. Dejte mu možnost nějak vybít energii

Ať už je to buben, boxovací pytel, bazének s vodou nebo pes, chlapec by měl mít něco, s čím by se mohl "vyřádit". Když nedostane příležitost se zdravě vyvztekat, bude si svoji energii vybíjet na zařízení Vaší domácnosti, což se neobejde beze škod.

6. Buďte jeho největším fanouškem

Sledujte jeho pokroky a buďte na ně pyšná. Dříve či později se Vám s největší pravděpodobností stane, že svého syna "ztrapníte" například tím, že ho budete přehnaně chválit před ostatními, že budete Vašim návštěvám ukazovat jeho fotografie z rodinného alba, školní vysvědčení a všelijaké diplomy a ceny, které získal, nebo že na svůj blog napíšete něco o jeho starostech a problémech. S největší pravděpodobností vám jednoho dne řekne: "Přestaň, mami, přestaň!" Možná se bude cítit trochu nepříjemně, začervená se, ale zároveň bude vědět, že je na světě alespoň jeden člověk, který mu vždy a za všech okolností fandí.

7. Zajímejte se o jeho záliby

Snažte se být aktivním účastníkem jeho života, a ne jen jeho nezúčastněným pozorovatelem. I když Vás jeho chlapecké zájmy a záliby nebudou bavit tak, jako Vaše vlastní koníčky, měla byste o nich alespoň něco vědět a alespoň trochu jim rozumět, ať už se to týká fotbalu, letadel nebo třeba dobrodružných románů. Když nebudete nic vědět o tom, co je pro něj tak důležité, těžko pochopíte jeho vnitřní svět.

8. Čtěte s ním společně


Z dětí se stávají čtenáři na klíně svých rodičů. Dítě by mělo vidět, že čtete také. Řekněte mu, co čtete, povězte mu něco o svých oblíbených knížkách z dětství a jejich hrdinech, i kdyby to byly knížky, které se dnes už tolik nečtou.
Vysvětlete mu, proč je čtení knih tak důležité. Čtěte si společně a pak si povídejte o tom, co jste přečetli. Můžete si také společně vymýšlet další příběhy jeho oblíbených hrdinů nebo kreslit nové obrázky k přečteným textům. Tím ho naučíte být aktivním čtenářem.
9. Povzbuďte ho k tanci


Hudba, rytmus a tanec jsou univerzálním jazykem, kterému každý rozumí. A schopnost ovládat svoje tělo je nezbytnou dovedností pro harmonický rozvoj osobnosti. Tancujte se svým synem a pochvalte mu jeho pohyby a kroky, i když třeba nebudou úplně dokonalé.
10. Dbejte na to, aby měl dostatek vzorů


Ujistěte se, že má před sebou příklady dobrých lidí - chytrých, odvážných, silných, talentovaných a čestných. Vyprávějte mu o slavných spisovatelích, cestovatelích, vědcích, umělcích a podobných osobnostech. O tom, jak tito lidé žili a v čem dosáhli úspěchu. Nemusí to být jen muži, ale i ženy.
11. Vy sama buďte takovým vzorem


Už to, že jste přivedla na svět dítě a vychováváte ho, z Vás dělá hrdinu. Ale kromě toho byste se měla snažit svému malému synovi každý den prokázat, že jste dobrá, moudrá, upřímná a citlivá bytost. Buďte pro něj vzorem ženy.

12. Učte svého syna zdvořilému chování

Veďte ho k tomu, aby se nestyděl o něco poprosit a za něco poděkovat, stisknout podanou ruku, nabídnout pomoc slabšímu, ustoupit staršímu a podobně. Díky tomu bude svět kolem něj o něco lepší.

13. Naučte ho, že někdy je třeba být velmi jemný


Váš chlapec by od Vás měl vědět, že jsou situace, ve kterých musí být jemný. Například k malým dětem, zvířatům, květinám, křehkým věcem, ale také k pocitům ostatních lidí.
14. Dovolte mu prohrávat


Váš syn jistě nebude pokaždé jen vítězem. Když v něčem neuspěje, řeknete mu: "Vyhrál jsi už tím, že jsi alespoň zkusil to, co by jiný předem vzdal." Ale když se bude cítit svým výkonem zklamaný, nesnažte se mu to za každou cenu rozmlouvat. Život mu ještě uchystá mnoho zklamání a svoje neúspěchy by se měl učit přijímat nikoli jako nějaké svoje selhání, ale především jako informaci o tom, co může příště udělat lépe.

15. Odpovídejte mu na otázku "Proč?"

Nikdy, opravdu nikdy se nesnižte k jednoduchému "vysvětlení" typu: "Protože jsem to řekla - a hotovo!" Všechno mu rozumně vysvětlete, nebo hledejte odpověď společně. Také mu můžete položit protiotázku, která ho přiměje o sporné věci přemýšlet.

16. Líbejte a objímejte ho

Každá matka, která někdy měla syna, Vám potvrdí, že malí chlapci jsou velmi něžní a milující. I když Vám někdy mohou připadat drsní, divocí a někdy až suroví, jsou chvíle, kdy jsou velmi laskaví, jemní a citliví.
I ten nejzlobivější, nejneposednější či nejdrsnější chlapec potřebuje lásku (a možná, že je právě proto tak zlobivý, neposedný či drsný, že mu chybí laskavý a důvěrný kontakt, o který si tímto způsobem říká). A je to maminka, kdo může svého syna políbit či obejmout bez ohledu na to, jak velký je nebo kde jsou.

17. Berte ho s sebou na rozmanitá místa


Pokud to jde, občas si vezměte syna do práce, na návštěvu u kamarádky, na cesty. Každé nové místo otevírá jeho srdce, nutí ho přemýšlet a zanechává vzpomínky.
18. Postavte mu pevnost


Rozložte polštáře na podlahu, přisuňte židle dohromady, přehoďte přes ně několik přikrývek a váš obývací pokoj se stane jeskyní zázraků. Je důležité vědět, že každá běžná věc má vnitřní potenciál stát se věcí kouzelnou.
19. Ať ho něco naučí také tatínek


Pokud žijete s partnerem/manželem/otcem dítěte, snažte se ho od samého začátku zapojit do procesu synovy výchovy. To je důležité zvláště v době, kdy dítě poznává svět kolem sebe a hledá v něm pevnou jistotu. Vy budete vždy milovanou matkou, ale táta je pro chlapce zvláštní člověk, který všechno zná a všechno dovede.
20. Postupně ho učte uklízet, prát a vařit


Možná, že to nikdy nebude potřebovat, ale třeba Vám za to bude jeho žena jednoho dne vděčná.

(podle Julie Fadějevové: Vychováváme muže)