Synechie aneb co může trápit malé slečny

14.02.2021

Mnozí rodiče jsou přesvědčeni o tom, že hygieně dívčích pohlavních orgánů je třeba věnovat zvláštní pozornost až v době, kdy dívka dospívá a nastupuje u ní menstruace. Přitom zanedbání hygieny vnějších pohlavních orgánů může vést v dětství před pubertou k problémům, kvůli nimž maminkám některých malých děvčátek nezbývá, než s dítětem navštívit ordinaci dětské gynekologie.

Jedním z nejčastějších gynekologických onemocnění dětského věku je tzv. synechie vulvy. Dochází při ní ke "slepení" malých stydkých pysků, které může vést až k jejich srůstu.
Jen velmi vzácně se stává, že se děvčátko se "slepenými" stydkými pysky narodí (to je velký rozdíl oproti chlapcům, u nichž je "slepená" předkožka téměř vždy vrozená a většinou nevyžaduje žádnou léčbu). K synechii dochází v naprosté většině případů až po narození dítěte. Rizikové období pro její vznik začíná mezi 6. a 8. týdnem života, kdy v těle holčičky dochází k poklesu hladiny ženských pohlavních hormonů - estrogenů, a končí ve věku okolo 9 až 10 let, kdy se hladina estrogenů opět zvyšuje.

Jak vzniká synechie?

Kůže a sliznice pohlavních orgánů je v dětství poměrně slabá a tvoří ji několik tenkých vrstev. Ze svrchní vrstvy sliznic se plynule odlučují odumřelé buňky, které společně s vlhkostí z mazových žlázek vytvářejí bíle zbarvenou pastu zvanou smegma. To má podobu drobných bílých kuliček, které se objevují na povrchu malých stydkých pysků a v místech záhybu nad klitorisem. Při koupání se smegma omývá, ovšem pouze v případě, že intimní hygiena je prováděna důkladně. V opačném případě, tedy když delší dobu nedojde k důkladnému opláchnutí, se smegma ukládá v záhybech sliznic a způsobuje tam podráždění, které může vést až k narušení struktury svrchní vrstvy sliznic. Tehdy dochází k jejich "slepení".

Jak se projevuje?

"Slepení" mezi malými stydkými pysky většinou postupuje směrem zdola nahoru a postupně vytváří jakousi "kapsu". Ta zpočátku nemusí dítěti nijak vadit ani překážet, časem však dochází k tomu, že při močení do takto vzniklé "kapsy" zatéká moč, která zde způsobuje další podráždění. Někdy se stává, že k vyprázdnění této "kapsy" dojde naráz, což někteří rodiče mylně považují za únik moči. Když je "slepení" tak rozsáhlé, že brání volnému vytékání moči, může se to projevit tím, že dítě při močení "přečůrává prkénko" - to znamená, že paprsek moči neteče dolů, nýbrž směřuje vzhůru, jak se odráží od překážky tvořené "slepenými" stydkými pysky.

Někdy se také stává, že při rychlejší chůzi, běhu nebo prudším dosednutí se "slepení" začne "trhat", což je velmi nepříjemné a děvčátko se v takovém případě samo svěřuje rodičům. Jindy však synechie nezpůsobuje takové obtíže, které by vzbudily pozornost dítěte či jeho rodičů, a k jejímu odhalení dojde až v momentě, kdy se ve vytvořené "kapse" začne odehrávat zánětlivý proces.

Prevence synechie

Jak už bylo řečeno, příčinou "slepení" malých stydkých pysků je nedostatečná hygiena pohlavních orgánů. Prevence vzniku synechie se liší podle toho, zda je dítě ještě v plenkovém období, nebo zda již močí samo. Používání jednorázových plen, jejichž výměna se neprovádí tak často, může vznik synechie spíše podpořit. Ať už jsou však pleny jakéhokoliv druhu, genitál dítěte je v nich udržován v teplém a vlhkém prostředí, které zvyšuje riziko "slepení". Intimní hygiena v plenkovém období zahrnuje každodenní mytí pohlavních orgánů. Při něm je třeba mírným tlakem konečků prstů mechanicky oddělit protilehlé sliznice. Tím se zároveň ověří, zda již nedochází k jejich srůstání. Po umytí je vhodné ošetřit genitál dětským olejem, případně bepanthenem, sudocremem a podobně.

Také u větších dětí je třeba provádět intimní hygienu každodenně. Při koupání či sprchování je třeba omýt zvlášť velké i malé stydké pysky. Rizikovou skupinu představují dívky s nadváhou či obezitou, u nichž je vykonávání intimní hygieny znesnadněno výraznějšími tukovými polštářky a hlubšími kožními záhyby.
Problém může nastat ve věku, kdy se již dívka koupe sama a není nijak hlídána. Dítě může brzy začít intimní hygienu zanedbávat, přičemž "slepení" se v takovém případě objevuje poměrně rychle, mnohdy již během několika týdnů.
Dítě je třeba poučit o tom, jak je pečlivé vykonávání intimní hygieny důležité. V době, kdy děvčátko ještě koupe maminka, by mu měla během intimní hygieny slovně popisovat, co právě dělá. Přitom je nutné používat takové výrazy, jimž dítě rozumí. Vhodnou motivací může být například zakoupení speciálního intimního mycího gelu pro děti. Čas od času je vhodné se dítěte zeptat, zda je vše v pořádku. U děvčátek, která se už myjí sama, je vhodné provést kontrolu alespoň jednou za 14 dní.

Pro kontrolu dívčího genitálu je nejpohodlnější tzv. poloha žáby, při níž dítě leží na zádech s nohama pokrčenýma tak, aby se plochy obou chodidel navzájem dotýkaly (obrázek 1). Nebo lze využít tzv. genupektorální polohu, při níž dítě klečí v předklonu a opírá se o předloktí (obrázek 2).

Jak se dá léčit

Léčba synechie může být buď konzervativní, nebo chirurgická, přičemž druhá možnost se uplatňuje až tehdy, když když ta první nevede ke zlepšení stavu. Uvolnění synechie by měl provádět pouze lékař, rodiče by se o to pokoušet neměli, protože by mohli dítěti způsobit poranění. Lékař se nejprve pokusí uvolnit "slepení" tím, že postižené tkáně napne a působí na ně tlakem ve směru vzniku synechie. Silnější spoje se oddělují v lokální anestezii pomocí chirurgických nástrojů, například s využitím sondy nebo pinzety. Po dobu následujících 7 dní je třeba "rozlepená" místa ošetřovat epitelizační mastí typu hemagel nebo infadolan.

Laterální synechie

Zvláštním případem je tzv. laterální synechie. Spočívá v tom, že na jedné straně vulvy přetrvává spojení mezi jedním malým a jedním velkým pyskem. Laterální synechie může být pravostranná i levostranná, případně i oboustranná, avšak od běžné synechie si liší tím, že prostor mezi stydkými pysky na protilehlých stranách zůstává otevřený. Na rozdíl od běžné synechie nepředstavuje její laterální forma většinou žádný zdravotní problém. K oddělení malého a velkého stydkého pysku dojde dříve či později samovolně, nejpozději v době růstu a vývoje pohlavních orgánů během puberty. Laterální synechie představuje riziko pouze v případě, že mezi malým a velkým stydkým pyskem zůstává "kapsa", v níž dochází k hromadění smegmatu. V ostatních případech ji však není třeba uvolňovat a oddělovat.

Na počátku puberty se již se synechií prakticky nesetkáváme. Výjimkou je pouze velmi vzácné onemocnění LSA (lichen sclerosus et atrophicus), při němž může dojít ke srůstu v oblasti genitálu. Jinak ovšem platí, že v důsledku hormonálních změn, jimiž v té době tělo dívky prochází, jsou genitální sliznice již silnější a jejich povrch je členitější (zřasený), díky čemuž již nemají tendenci ke "slepování". Samozřejmě, že intimní hygienu je třeba dodržovat i nadále, nikoli však již z důvodu prevence synechie, nýbrž v souvislosti s nastupujícím výtokem a menstruací.