Společné koupání sourozenců – pro a proti

10.02.2021

Zatímco některé děti jsou jedináčky, jiné vyrůstají společně s jedním nebo více sourozenci. Jedináček je zvyklý mít všechno pro sebe, kdežto sourozenci se o mnoho věcí dělí. Přinejmenším o péči a pozornost svých rodičů, někdy však i o společný dětský pokoj. A někteří sourozenci se také společně koupou, alespoň do určitého věku.

Některým rodičům připadá obtížnější, jiným naopak snadnější, mají-li vykoupat každé dítě zvlášť. Kromě úspory času a vody záleží i na celé řadě dalších okolností, jakým způsobem se v té které rodině organizuje večerní koupání. Některým rodičům připadá "nehygienické" koupat dvě děti najednou. Jiní přemýšlejí o tom, zda vývoj jejich potomka nemůže být nějak narušen, vidí-li v koupelně nahatého sourozence, zejména pokud jde o děti rozdílného pohlaví. Jaké jsou tedy výhody společného koupání sourozenců? A má i nějaké nevýhody?

Společné koupání z hlediska hygieny

Koupání je součástí péče o tělo. Slouží nejen ke smytí nečistot, ale i k důkladnějšímu prokrvení těla, někdy také k relaxaci a k uvolnění svalstva, což přispívá k lepšímu usínání. Sprchování může mít také opačný účel, neboť dobře poslouží k osvěžení, zejména v letních měsících.

Společné koupání dvou nebo více dětí považují někteří lidé za "nehygienické". Jaké podmínky by však musely být naplněny, aby i oddělené koupání jednotlivých rodinných příslušníků v téže vaně mohlo být považováno za "hygienické"? Důsledně vzato, po vykoupání každého dítěte by rodiče museli nejprve důkladně vydezinfikovat nejen samotnou vanu, ale i podlahu koupelny a vše, čeho se dítě dotýká. Museli by k tomu použít čisticí prostředek s bakteriocidními a virucidními účinky a nechat jej dostatečně dlouho působit.

Ani tím by však nezabránili kontaktu dětí s mikroflórou sourozenců. Navíc pokud spolu lidé žijí v jednom bytě, přicházejí v podstatě nepřetržitě do kontaktu s mikroskopickými šupinkami odumřelých kožních buněk všech dalších členů domácnosti - dotýkají se jich a vdechují je. Společné koupání dvou sourozenců v jedné vaně není z hygienického hlediska o nic "horší" nebo "škodlivější", než dýchání společného vzduchu v místnosti. Alespoň za předpokladu, že jedno z dětí netrpí přenosným kožním onemocněním.

Jinak není důvod koupat sourozence odděleně jen proto, že to rodičům připadá "nehygienické". Tím, že si děti při koupání (ale i při jiných společných činnostech, například při hraní) vyměňují svoji bakteriální mikroflóru, se naopak zvyšuje jejich obranyschopnost, díky čemuž jsou méně často nemocné.

Psychologické aspekty společného koupání

Pro dospělého člověka představuje koupání či sprchování velmi intimní situaci, a proto naprostá většina dospělých vyžaduje pro tuto činnost dostatek soukromí. Ostatně proto bývají dveře koupelen vybaveny zamykáním. Avšak pro dítě není soukromí při koupání nijak zvlášť důležité, tedy alespoň pokud není vychováváno v přehnaně prudérním prostředí. Když s ním může být v koupelně jeden z rodičů, proč by zde nemohl být i sourozenec?

Někteří rodiče se společným koupáním váhají v případě, že mají děti rozdílného pohlaví. Připadá jim nevhodné, aby se bratr koupal společně se sestrou. Z pohledu naprosté většiny dětí předškolního věku však na tom nic "nevhodného" není. Naopak, společné koupání sourozenců různého pohlaví je tím nejméně komplikovaným způsobem, jak se dítě může seznámit se základními anatomickými rozdíly mezi chlapeckým a dívčím tělem.

Jak prokázaly četné vědecké výzkumy, otevřený vztah k lidskému tělu v rodině má na psychický vývoj dítěte blahodárné účinky. Z dětí, které se již v rodině nenásilně seznámily se základními anatomickými rozdíly mezi příslušníky rozdílných pohlaví, vyrůstají lidé psychicky vyrovnanější, společenštější a komunikativnější. Naproti tomu lidé, před nimiž jejich rodiče tyto rozdíly v dětství zatajovali, bývají častěji úzkostliví, nesmělí, jejich vztahy k opačnému pohlaví jsou komplikovanější a často se v nich projevuje agresivita.

Společné koupání a vztahy mezi sourozenci

Koupání se sourozencem je pro dítě mnohem zábavnější, než když je ve vaně samo. Právě to bývá někdy příčinou rodičovských starostí, zejména koupou-li se společně dva chlapci, kteří mezi sebou rádi pořádají "vodní bitvy". Úklid koupelny je potom samozřejmě o něco náročnější. Takové společné koupání však přispívá k upevnění sourozeneckých vztahů.

Společný pobyt v koupelně sourozence sbližuje. Jejich žárlivost a rivalita je zmírněna tím, že se nemusí navzájem hádat o to, kdo z nich se bude koupat jako první. Ani jeden nemusí čekat, až na něj přijde řada. Jistěže i při společném koupání je třeba každé dítě namydlit zvlášť a zvlášť jej osprchovat, což přece jen vyžaduje, aby jedno z dětí dostalo přednost. Na druhou stranu, starší sourozenec může mamince pomáhat s koupáním mladšího, což v něm vytváří pocit (spolu-)odpovědnosti a vlastní důležitosti.

Věková přiměřenost společného koupání

Otázkou je především to, jak velký věkový rozdíl je pro společné koupání sourozenců únosný. Obecně platí, že čím je tento rozdíl nižší, tím lépe. Zatímco například společné koupání dvojčat nebo třeba dvou sourozenců ve věku 3 a 5 let nečiní obtíže ani jednomu z nich, při větším věkovém rozdílu se starší z dětí může cítit poněkud trapně, když je mladšímu sourozenci kladeno naroveň. Na druhou stranu však lze věkový odstup využít k nenásilnému zapojení staršího sourozence do péče o mladšího, jak už bylo řečeno výše.

Druhou otázkou je, jak malé dítě se může koupat se starším sourozencem. Zatímco novorozence je třeba koupat odděleně, od věku 10 až 12 měsíců už společné koupání se starším bratrem nebo sestrou obvykle nepředstavuje problém.

Na otázku do jakého věku lze koupat sourozence společně, neexistuje univerzální odpověď. V řadě rodin jsou sourozenci koupáni společně do té doby, než se starší z nich osamostatní a začne se koupat bez pomoci rodičů. To bývá nejčastěji ve věku 7 - 8 let. Večerní koupání pak probíhá tím způsobem, že maminka nejprve vykoupe mladší dítě, poté se jde - už samo - vykoupat to starší.

V zásadě však platí, že sourozenci si sami určí, jak dlouho se budou koupat společně. Dříve či později nastane doba, kdy se jedno dítě před druhým začne stydět za to, že je nahé. Důvody však mohou být i docela jiné - například pokud je jedno dítě výrazně klidnější než druhé, může mu vadit, že sourozenec ve vaně moc řádí, stříká kolem sebe vodu nebo kope nohama. V takovém případě by rodiče měli dětem vyjít vstříc a začít je koupat odděleně.

Několik pravidel pro společné koupání sourozenců

  • Sourozenci se mohou koupat společně, pokud jeden z nich netrpí nakažlivým onemocněním. Nakažlivé jsou například plané neštovice, spalničky, opary bakteriálního a virového původu a mykotická (plísňová) onemocnění kůže či nehtů.
  • Naproti tomu například ekzém ani psoriáza (neboli lupénka) nakažlivé nejsou, a tudíž je dítě nemůže od sourozence "chytnout" ani při společném koupání.
  • Pokud napouštíte vanu před koupáním, naplňte ji pouze do poloviny - více dětí v ní zabere více místa a hladina více stoupne. Pokud by vody bylo málo, můžete ji kdykoliv připustit.
  • Když se starší z dětí samo nabídne, že Vám pomůže například s namydlením mladšího, můžete jeho nabídku využít, ale jen v případě, že s tím mladší souhlasí.
  • Respektujte přání dětí. Když jim společné koupání vyhovuje, nemusíte je oddělovat jen proto, že Vám osobně už připadají na společné koupání "moc velké". Samozřejmě záleží i na tom, jak velkou máte doma vanu.
  • Pokud však jedno z dětí trvá na tom, že chce být ve vaně samo, koupejte jej odděleně.

Pro některé děti může "kritický věk" nastat okolo 6 - 7 let, kdy nastupují do školy. Jindy může nastat zlom tehdy, když se u staršího ze sourozenců objeví první známky nastupujícího tělesného dospívání a s nimi i ostych před sourozencem (ale i před rodiči). Všeobecně platnou hranici však nelze stanovit, protože každé dítě je jiné.