„Slepená“ předkožka u chlapců – je to problém?

15.02.2021

Když chlapečkovi nejde přetáhnout předkožka, ještě to nemusí být způsobeno tím, že je zúžená. To, co brání jejímu přetažení, bývá většinou spíše jen konglutinace, tedy "slepení" mezi žaludem a předkožkou. Jedná se o normální stav, který nevyžaduje žádnou léčbu. K uvolnění "slepené" předkožky může dojít v různém věku.

Co je konglutinace?

Na koncové části penisu se nachází dvojitý záhyb zvaný předkožka. Skládá se ze dvou listů. Zatímco její vnější list vypadá jako kůže a bývá tmavší než pokožka na dalších částech penisu, vnitřní list má hladký povrch a je bez kožního barviva. Vnitřní list předkožky přiléhá k zaoblené koncové části penisu, která se nazývá žalud. Naprostá většina chlapečků (okolo 96%) se rodí s předkožkou "přilepenou" k žaludu. Pouze u velmi malého množství chlapců se předkožka oddělí od žaludu již v závěru nitroděložního vývoje. U většiny ostatních pokračuje proces oddělování vnitřního listu předkožky od žaludu ještě několik let po narození.

Kdy se uvolňuje předkožka?

Uvolňování předkožky je proces, který může u chlapce nastat v různém věku. Zatímco některým chlapečkům lze předkožku přetáhnout přes žalud již ve věku 2 - 3 roky, u jiných je to možné až ve školním věku, nebo třeba až v pubertě. Uvolňování předkožky a její oddělování od žaludu není nijak časově limitováno.
Někteří rodiče - a bohužel i někteří praktičtí lékaři pro děti a dorost - jsou však příliš horliví a snaží se předkožku uvolnit a přetáhnout co nejdříve. Násilné strhávání předkožky ze žaludu však může vést k poranění, které už na rozdíl od běžné konglutinace představuje zdravotní problém.

Proto je třeba postupovat velmi citlivě a nesnažit se o násilné stržení "přilepené" předkožky. Při jejím uvolňování není kam spěchat. Jak uvádí v jednom ze svých odborných článků MUDr. Zeman a MUDr. Rygl z kliniky dětské chirurgie Fakultní nemocnice v Motole: "Falešná je představa, že předkožka musí být volná co nejdříve, aby nebyla zanedbávána hygiena."
Dětský urolog, MUDr. Šmakal z Fakultní nemocnice v Olomouci, uvádí: "Rodiče a lékaři by měli respektovat přirozený vývoj uvolňování předkožky a vyvarovat se předčasného a násilného přetahování předkožky." Drobné trhlinky, které vznikají na prstenci předkožky jako následek jejího násilného přetahování, mnohdy vedou ke vzniku tzv. jizevnaté fimózy, která se zpravidla neobejde bez léčby.

Postupný vývoj uvolňování „slepené“ předkožky
Postupný vývoj uvolňování „slepené“ předkožky

Co by měli dělat rodiče?

Především nepospíchat. Při koupání nebo sprchování by se měla předkožka přetahovat jen tak daleko, jak je to možné bez použití hrubé síly. Chlapec sám nejlépe ví, kdy už je mu přetahování nepříjemné a dovede to dát najevo. S rostoucím věkem u něj bude uvolňování předkožky pokračovat, takže dříve nebo později už její přetažení až za okraj žaludu nebude činit obtíže.

Ještě ve školním věku nebo na počátku puberty mohou u chlapce přetrvávat drobná rezidua neboli pozůstatky konglutinace. Většinou to vypadá tak, že "kousek" předkožky je ještě "přilepený" k žaludu. Tato drobná rezidua většinou vymizí nejpozději během puberty.

V ideálním případě by to mělo být samo dítě, kdo si bude předkožku přetahovat. I když je dospělý člověk opatrný, nemusí při jejím přetahování přesně vystihnout okamžik, kdy už je třeba "zastavit". Jakmile už je však předkožka dostatečně uvolněná k tomu, aby si ji chlapec mohl přetahovat, mělo by se její přetahování a oplachování stát součástí každodenní intimní hygieny.

Problém může nastat tehdy, když se chlapec začne koupat sám. Někteří chlapci si koupání zjednodušují a předkožku si při něm nepřetahují, zvláště pokud byli do určitého věku zvyklí na to, že to za ně dělal někdo z rodičů (opět tu máme další důvod, proč by si měl chlapec přetahovat předkožku sám, a to už v době, kdy mu při koupání ještě pomáháte).
Když už se tedy Váš syn koupe samostatně, je třeba mu "přetahování pindíka" čas od času připomenout, případně jej alespoň občas zkontrolovat. Pokud už je chlapec v pubertě, měli byste se spokojit raději jen se slovním dotazem, protože rodičovské kontrolování při koupání by jej mohlo přivádět do rozpaků a mohl by jej vnímat jako ponižující.