Rozdíly ve výchově děvčátek a chlapců

19.02.2021

Žijeme v době často zdůrazňované rovnosti pohlaví. Ženy i muži nacházejí uplatnění i v profesích, které byly donedávna vyhrazeny příslušníkům opačného pohlaví, a mnozí z nich tyto profese vykonávají velmi úspěšně. Diskriminace občanů kvůli pohlaví je protizákonná. Někteří lidé však ve svých názorech na rovnost pohlaví zacházejí do extrémů, když veškeré odlišnosti - s výjimkou základních anatomických rozdílů - přičítají působení "špatné" výchovy.
Podle některých extrémních názorů by děti obojího pohlaví měly být vychovávány v podstatě stejným způsobem. Chlapci by si prý měli hrát s panenkami, děvčátka s autíčky. Proč ne, když všechny rozdíly kromě vzhledu a funkce pohlavních orgánů jsou u obou pohlaví přece "uměle vytvořené"? Jenže věc není tak jednoduchá, jak se zdá.

Mužská i ženská role sice procházejí určitými proměnami, avšak dosud v žádné kultuře nedošlo k jejich splynutí a je otázkou, zda je to vůbec možné. Přitom zdaleka ne všechny rozdíly v chování mužů a žen jsou dány výchovou, neboť jak bylo prokázáno, již během prenatálního vývoje dítěte jsou u chlapců a dívek aktivnější jiné části mozku (více k tomuto tématu v článku Proč se chlapci snaží být silní?). Rozdíly dané odlišnými vrozenými dispozicemi by neměly být ignorovány.

Muž se jistě nestane silným a spolehlivým jen proto, že se narodil jako chlapec, stejně jako žena se nestane starostlivou a láskyplnou matkou jen proto, že se narodila jako dívka. Přesto mají příslušníci rozdílných pohlaví i rozdílné předpoklady k přebírání svých rodičovských rolí. A tyto předpoklady se neomezují pouze na jejich biologickou úlohu při rozmnožování.

Také role otce a matky je odlišná, a to nejen při početí dítěte a jeho přivedení na svět, ale i v procesu jeho výchovy. Otec a matka nejsou pro dítě dvě stejné, bezpohlavní bytosti, nýbrž představují jeho první vzor muže a ženy. Liší se ve své podstatě, plní v rodině různé funkce. Tím se samozřejmě nevylučuje, že se na péči o dítě a na jeho výchově nemohou podílet oba dva. Každý to však dělá trochu jiným způsobem.

Jak vychovávat syna?

  • Respektujte jeho charakter a dejte mu příležitost dělat vlastní rozhodnutí.
  • Dejte mu najevo, že není žádnou ostudou ani projevem slabosti, když Vás požádá o pomoc a podporu.
  • Nebuďte na něho příliš tvrdí, jinak se nikdy nestane citlivým a ohleduplným partnerem své budoucí přítelkyně či manželky.
  • Umožněte mu, aby rozvíjel své dovednosti v chlapeckém kolektivu, například ve sportovním či jiném oddílu.

Jak vychovávat dceru?

  • Podporujte v ní schopnost přizpůsobit své jednání dané situaci. Flexibilita je pro ženu velmi důležitou vlastností.
  • Posilujte v ní empatii k druhým a podporujte její ochotu pomáhat v rámci svých možností těm, kteří to potřebují.
  • S pravidly chování by měla dceru seznamovat v první řadě matka.
  • Otec by měl s dcerou jednat láskyplně, jinak by si o sobě mohla celý život myslet, že si od nikoho lásku nezaslouží.

Pokud se rozhodnete, že ve výchově svých dětí budete ignorovat "genderové rozdíly", je to vaše rozhodnutí. Jako rodiče jistě vychováváte své potomky tak, jak považujete za správné. Nicméně přemýšlejte o tom, co řeknete svému synovi, až jednoho dne přijde ze školy celý uplakaný, protože spolužáci se mu budou posmívat kvůli tomu, že si hraje s panenkami nebo nosí růžové tričko s červenými srdíčky. Větou "Nic si z toho nedělej" mu nijak nepomůžete.