Proč jsou děti často nemocné?

26.01.2021
Každý specialista by na takto položenou otázku mohl odpovědět trochu jinak. Například pro lékaře je častý výskyt nemocí v dětském věku způsoben tím, že dítě si teprve postupně buduje svůj imunitní systém, a proto jeho organismus ještě nedovede tak účinně čelit neustálým útokům mikrobů.


Avšak tělesné zdraví úzce souvisí s psychickým stavem jedince, ba dokonce i s psychickým stavem osob v jeho okolí. Mezi psychickými procesy a obranyschopností organismu neboli imunitou existuje velmi těsný vztah. Lidé, kteří svůj život prožívají ve stresu a v úzkosti, jsou mnohem náchylnější k nemocem všeho druhu, přičemž tato náchylnost se může přenášet i na jejich blízké, s nimiž sdílí společné prostředí.

Stres snižuje imunitu

Každý z nás se s tím někdy setkal - dítě je první rok v mateřské škole, a jeho maminka je s ním každou chvíli na nemocenské. K péči o nemocné dítě se u mnohých rodičů záhy přidávají poruchy spánku a úzkost, protože v noci poslouchají každé sebemenší zašramocení, které vyjde z dětského pokoje. Když se dítě konečně uzdraví, nastupují nové obavy - Co když bude zase nemocné? Obavy z nemoci dítěte provázejí život rodičů jako temný stín, který se záhy přenáší i na dítě samotné.

Někteří psychologové tvrdí, že maminky, které se dovedou účinně vyrovnat se stresem a psychickou zátěží, mívají zdravější, tedy méně nemocné děti. Existuje mnoho způsobů, jak překonat úzkost a podrážděnost. Samozřejmě nejde o to, že by se maminka měla o své dítě přestat starat, přestat věnovat pozornost jeho zdravotnímu stavu a soustředit se na rozptýlení, které jí přináší její vlastní práce, zájmy a záliby. Spíše je třeba snažit se nepodléhat všelijakým černým myšlenkám.

Jestliže stres může závažným způsobem narušit zdraví dospělého člověka, pak ještě mnohem citlivěji na něj reaguje organismus malého dítěte. Malé děti jsou velmi citlivé a vnímavé. Často vnímavější, než většina dospělých lidí. Mnohdy jim stačí jediný pohled a vědí, že něco není v pořádku. Může to být třeba pohled na upracovanou a ustaranou maminku, která se po návratu ze zaměstnání jen s největší námahou nutí k uklidňujícímu úsměvu.

Žijeme v době, kdy je naprostá většina lidí, zejména obyvatel velkých měst, denně vystavována působení nejrůznějších stresorů, tedy faktorů, které vyvolávají stres. Může to být vysoké pracovní tempo a nasazení, ale i hluk na ulicích, hromadění velkého množství lidí, a v neposlední řadě i všudypřítomné obavy z nemocí. Různá epidemiologická opatření jistě slouží ke zmírnění šíření infekčních chorob a v tomto směru jsou jistě potřebná a užitečná, avšak sama o sobě mohou být zdrojem stresu a psychického napětí. Pohled do obličejů zakrytých ústenkami a respirátory nám neustále připomíná strach z nemocí.

Jak čelit stresu a psychické zátěži

Dnes je více než kdy jindy zapotřebí pečovat o své duševní zdraví. Vyhnout se všem stresovým situacím je v současné civilizaci v podstatě nemožné (tedy pokud neplánujete opustit svoji práci ve městě, odstěhovat se na vzdálenou horskou samotu a věnovat se tam sběru medu a pasteveckému chovu dobytka), a tak většině lidí nezbývá, než se v rámci svých možností alespoň snažit zvýšit svoji odolnost vůči stresu. Řada z nás si pomáhá zvýšením příjmu vitaminů a minerálů, což je jistě správný postup, protože při zvýšené psychické zátěži dochází v těle i ke zvýšené spotřebě těchto látek. Nedostatek vitaminů B a C se pak projevuje dalším snížením obranyschopnosti organismu.

Samotné užívání doplňků stravy v podobě vitaminů a minerálů však pro dosažení a udržení psychické pohody nestačí. Protože čím dál více času (i s ohledem na různá omezení) trávíme doma, měli bychom začít s vytvářením přívětivého domácího prostředí. To nemusí být nijak zvlášť nákladná záležitost spojená s pořizováním nových a drahých věcí. Někdy stačí provést třeba jen dílčí úpravy (třeba přesun nábytku tak, abychom mohli efektivněji využít náš limitovaný prostor), aby se člověk cítil doma lépe a pohodlněji.

Domov by pro nás měl být místem, kam se každý den rádi vracíme. Avšak domov tvoří především mezilidské vztahy, které jsou ještě důležitější, než umytá okna nebo vyžehlené záclony. Lidé, kteří si chtějí vytvořit přívětivý domov, by se k sobě měli chovat hezky. Je velmi důležité si do svého domova "nezavléknout" starosti zvenku.
Pokud nepracujete přímo z domova, nechte své pracovní problémy raději za dveřmi svého domu nebo bytu. Pokud z domova pracujete, vyčleňte si nějaký zvláštní kout, kde se svojí práci budete věnovat - ale jenom tam a nikde jinde.

To, co čím dál více lidí zanedbává, je dostatek kvalitního spánku. Podle jednoho výzkumu spí dnešní lidé o celou hodinu denně méně, než bylo obvyklé ještě v době před dvaceti až třiceti lety.
Nejen mladí, ale starší lidé se okrádají o hodinu spánku, aby takto "ušetřenou" hodinu mohli věnovat čím dál tím dostupnějším a rafinovanějším zábavám z oblasti virtuální reality (to se netýká jen neustále omílaných počítačových her a mobilních telefonů, ale třeba i desítek až stovek různých zahraničních či mezinárodních televizních programů, které nám přináší digitální televize), které před zmíněnými dvaceti až třiceti lety buď ještě neexistovaly, nebo byly dostupné jen úzkému okruhu lidí. A přitom dostatek kvalitního spánku je jednou ze základních podmínek kvalitního života a také jedním ze způsobů, jak čelit stresu a psychickému napětí.

Podobné je to i s dodržováním pitného režimu. Je všeobecně známo, že dospělý člověk by měl přijmout alespoň 3 litry tekutin denně. U dítěte se jeho denní příjem tekutin odvíjí od tělesné hmotnosti, přičemž 50 až 70 mililitrů tekutin na 1 kilogram tělesné hmotnosti je minimum. Pokud tedy Vaše dítě váží například 20 kg, mělo by denně vypít téměř litr a půl tekutin - a jste si jisti, že tolik opravdu vypije?
Také dospělý člověk by měl ve svém vlastním zájmu pitný režim dodržovat, přičemž je však třeba se vyhýbat alkoholickým nápojům a jen v rozumné míře konzumovat nápoje s obsahem kofeinu. Ten má sice v menším množství povzbuzující účinky, avšak jeho nadměrný příjem vede naopak k útlumu.

Nelze vynechat ani aktivní odpočinek. Každý by si měl najít nějakou zábavu, která mu přinese uspokojení. A co může dospělému člověku a rodiči přinést větší uspokojení, než čas strávený s vlastním dítětem? Dejte prostor své fantazii a zkuste si připravit různé zajímavé aktivity, jimž byste se mohli se svým dítětem či dětmi věnovat.
Nemusí to být žádná věda, vymyslete si třeba nějakou jednoduchou soutěž, hru nebo i vycházku do přírody. Rozvíjejte výtvarné dovednosti svého dítěte. V každém dítěti se skrývá umělec, přičemž společné tvoření přinese radost vám oběma. Možná ani nebudete věřit, co všechno si vaše dítě dovede vymyslet a pomocí různých barviček nebo modelovací hmoty i zrealizovat. Nevadí, když se při tom ušpiní (někdo řekl, že špinavé dítě je šťastné dítě).

Dostatek spánku, dodržování pitného režimu a aktivní odpočinek tvoří základ, kterého by se měli držet všichni. Další prostředky a nástroje, jimiž lze čelit stresu, už závisí na zvláštnostech každého jednotlivce. Na někoho může působit uklidňujícím dojmem poslech vážné (nebo i veselé) hudby, další dává přednost pití bylinných čajů či návštěvám sauny, není-li její provoz právě omezen. Ale vlastní wellness studio si můžete vytvořit i doma, aniž byste museli vynakládat velké finanční prostředky. Co kdybyste si naplnili vanu teplou vodou, nasypali do ní trochu šalvěje (je k dostání ve většině lékáren a cena se pohybuje v řádu pár desítek korun) a na okraj vany postavili zapálenou svíčku? Když za vámi přijde vaše dítě, nevyhánějte ho. I jemu může taková šalvějová koupel pomoci při uvolnění vnitřního napětí a obnovení duševní rovnováhy.

Existují i jiné způsoby, jak se uvolnit, udělat si radost a setřást ze sebe tíhu každodenních starostí. Zamyslete se nad tím, co všechno by vám mohlo zlepšit náladu. Můžete si i napsat seznam takových věcí a potom si z něj vybrat to, co můžete doma uskutečnit a na co byste právě měli náladu.

Jestliže z vás bude alespoň občas vyzařovat klid a spokojenost, jistě se alespoň částečně přenese i na osoby ve vašem blízkém okolí. Namísto unaveného a utrápeného obličeje uvidí touhu po příjemné a užitečné činnosti, namísto starostí (které vám při konstruktivním řešení problémů stejně nepomohou, spíše vás jen svazují) budete kolem sebe šířit pozitivní náladu. K posílení obranyschopnosti vás i celé vaší rodiny to přispěje přinejmenším stejným dílem, jako konzumace synteticky vyráběných doplňků stravy.