Naučte své dítě tyto cviky

30.01.2021

Následující cviky pomohou vašemu dítěti dosáhnout správného držení těla (více k tomuto tématu najdete v článku Má vaše dítě správné držení těla?). Do každé sestavy vybereme zpočátku 5, později 10 cviků. Začínáme s jedou sestavou denně, jejich počet lze postupně zvýšit až na 5 denně. Dítě ke cvičení nenutíme, spíše se jej snažíme motivovat a vzbudit jeho zájem. K lepšímu pochopení cviků lze využít obrázky.

1. Letadlo. Dítě leží na břiše s nohama u sebe, zdvihne hlavu a horní část trupu a rozpaží. Aniž by ohýbalo lokty, naklání se ze strany na stranu jako opravdové letadlo.

2. Okénko. Také při tomto cviku dítě zdvihá hlavu a horní část trupu, avšak s tím rozdílem, že ruce se spojenými prsty natahuje vzhůru.

3. Kočička se protahuje. Dítě si klekne na všechny čtyři, oběma lokty se opírá o podložku. V této poloze prohne záda, zároveň zdvihá hlavu a zadeček.

4. Kočička se zlobí. Také při tomto cviku dítě klečí na všech čtyřech, tentokrát však vyhrbuje záda vzhůru, do oblouku. Když bude chtít, může při tom i zavrčet.

5. Lodička. Dítě leží na břiše. Hlavu, paže a horní část trupu zdvihá vzhůru, zároveň zdvihá i nohy.

6. Stonožka. Dítě leží na zádech, ruce má v bok, zatímco nohy střídavě pokrčuje v kolenou a opět natahuje.

7. Míč. Dítě leží na zádech. Nejprve má paže podél těla, poté zvedne hlavu, pokrčí obě nohy, přitáhne si kolena pod bradu a obejme nohy oběma rukama. V této poloze se kolébá.

8. Nůžky. Dítě leží na zádech s rukama v bok. Nataženýma nohama "stříhá" ve vzduchu jako nůžkami.

9. Jeřáb. Dítě se posadí, mírně zakloní a opře o lokty. Jednu nohu má pokrčenou, druhou natáhne a zdvihne. Poté nohy vymění.

10. Bicykl. Dítě leží na zádech s rukama v bok, nohy pokrčí v kolenou. Poté nohama pohybuje v kyčlích tak, že předvádí jízdu na kole.

11. Nohy vzhůru! Dítě leží na zádech, nejprve pokrčí jednu nohu v koleni, poté ji zvedne a opět položí. Totéž pak udělá s druhou nohou.

12. Přitahování kolena. Dítě leží na zádech, zdvihne hlavu a horní část trupu, pokrčí jednu nohu a oběma rukama si přitáhne koleno směrem k bradě, poté nohu opět natáhne. Totéž pak udělá s druhou nohou.