Má vaše dítě správné držení těla?

25.01.2021

Vadné držení těla patří k nejčastějším poruchám pohybového aparátu. Výzkumy z uplynulých dvou desetiletí prokázaly, že vadné držení těla se vyskytuje u více než 40% dětí (Státní zdravotní ústav ČR, 2016). K důsledkům vadného držení těla patří bolesti zad, hlavy, končetin a kloubů.

Bezprostřední příčinou vadného držení těla je svalová nerovnováha v určité části těla. Zatímco některé svaly v důsledku nedostatečné zátěže ochabují, u jiných dochází k přetěžování a napínání. To může být způsobeno například nuceným setrváním ve stejné poloze (typicky sezením ve školních lavicích) a jakoukoliv jednostrannou zátěží (například u některých sportů).

Naproti tomu správné držení těla je takové, při němž nastává optimální souhra všech svalů a ideální nastavení všech kloubů. Pouze takové držení těla umožňuje plně využívat všechny polohy a pohyby, aniž by docházelo k přetěžování jednotlivých svalů či kloubů.

K projevům vadného držení těla patří zejména:

  • předsunuté držení hlavy
  • kulatá záda
  • odstáté lopatky
  • zvýšené prohnutí v oblasti bederní páteře
  • předsunuté držení pánve
  • ochablé břicho
  • poruchy nožní klenby
Vadné držení těla: 1. ochablý postoj, 2. shrbený postoj, 3. lordóza (předozadní vychýlení páteře), 4. skolióza (vychýlení páteře do strany)
Vadné držení těla: 1. ochablý postoj, 2. shrbený postoj, 3. lordóza (předozadní vychýlení páteře), 4. skolióza (vychýlení páteře do strany)
Správné držení těla
Správné držení těla

Jak vzniká vadné držení těla

Sklony k vadnému držení těla vznikají již v kojeneckém věku, kdy dochází k prvnímu vzpřimování páteře, a kdy si dítě osvojuje první jednoduché i složitější pohyby. Proto je důležité, aby dětský lékař již v prvních měsících a letech života sledoval motorický vývoj dítěte a poskytoval rady a doporučení jeho rodičům.

U starších dětí patří k rizikovým faktorům nedostatek pohybu, sedavý způsob života, nevhodně nastavená výška nábytku (především psacího stolu a židle) a jednostranná či nadměrná zátěž určitých částí těla při některých sportech a podobných činnostech.

Jak získat správné držení těla

Kontrola správného držení těla je součástí preventivních prohlídek u praktického lékaře pro děti a dorost, který by měl vadné držení včas odhalit. Léčba vadného držení těla by vždy měla vycházet z výsledků vyšetření u speciality, tedy u ortopeda, rehabilitačního lékaře nebo fyzioterapeuta.

Obecně platí, že cílem léčby je odstranění svalové nerovnováhy, která vadné držení těla způsobuje. K tomuto účelu slouží jednak nácvik správného držení těla (dítě jej provádí před zrcadlem, aby mělo možnost vizuální kontroly), jednak různé sestavy cviků, které specialista doporučí v závislosti na typu vadného držení těla.

Určité úskalí léčby spočívá v tom, že její účinky mohou být krátkodobé. Dítě se naučí zaujmout správné držení těla, který je schopno na požádání předvést, ale v každodenním životě volí sice zdánlivě pohodlnější, avšak z dlouhodobého hlediska nevhodné polohy.
Proto je vhodné motivovat dítě k tomu, aby pravidelně vykonávalo různá senzomotorická cvičení, dechová cvičení a podobné aktivity. U školáků je třeba dbát i na správné nastavení popruhů aktovky a na rovnoměrné rozložení jejího obsahu.


Přehled cviků najdete v samostatném článku Naučte své dítě tyto cviky.