Když dítě onemocní v létě

08.07.2021

Léto je vnímáno jako horké období. Také je tradičně považováno za dobu, kdy děti bývají většinou zdravé. Jen málo rodičů myslí na to, že i v létě se mohou u dítěte objevit různá infekční onemocnění, horečky, bolesti v krku a - poněkud paradoxně - i nachlazení. Stačí, když uhřáté dítě vypije přechlazený nápoj, nebo když zpocené vstoupí do klimatizované místnosti. Dalším zdrojem zdravotních obtíží v letních měsících mohou být nevhodně skladované potraviny, jejichž konzumace může vyvolat horečnaté průjmové onemocnění.

V horkém letním počasí se může poněkud zkomplikovat léčba jakýchkoliv onemocnění. Je to dáno tím, že zvýšená teplota vzduchu může znesnadňovat dýchaní, a navíc v teplém počasí se dobře daří mikroorganismům všeho druhu. Více než kdy jindy je třeba nemocnému dítěti zajistit dostatečný příjem tekutin. Pokud dítě onemocní nebo utrpí úraz v horkých letních dnech, je třeba s ním zacházet obzvláště šetrně.

Nikdo není zcela imunní vůči nachlazení či kašli, i když v teplých ročních obdobích příznaky těchto onemocnění poměrně rychle ustupují. Větším problémem může být zvýšená teplota či přímo horečka (tělesná teplota nad 38°C). Samotná horečka není nemoc, nýbrž obranná reakce organismu proti bakteriální či virové infekci. Déletrvající horečka však může poškodit nejen cizí mikroorganismy, ale i zdraví dítěte.

Jak postupovat při zvýšené teplotě či horečce v létě

Léčba horečnatých onemocnění během léta vyžaduje poněkud odlišný přístup, než v chladných měsících roku. Má-li dítě v létě horečku, není vhodné jej zabalovat do studených zábalů a napájet horkým čajem. Dítě je třeba svléknout, přičemž pokud je mu zima, lze jej přikrýt prostěradlem či lehkou přikrývkou. Používá-li dítě pleny, je třeba sundat i tu, protože jinak by zadržovala teplo. Pokud se dítě se zvýšenou teplotou koupe či myje, teplota vody by měla být nejvýše o 1°C nižší, než teplota dítěte, jinak se může dostavit šok.

Místnost, kde se nemocné dítě nachází, by měla být dostatečně větrána. Okna zavíráme pouze v době mezi 11. a 14. hodinou, kdy by se teplota vzduchu v místnosti mohla prudce zvýšit. V noci může být okno buď otevřené, nebo alespoň pootevřené. Pokud je horko v místnosti i venku, takže ani větrání vzduch neochladí, je vhodné umístit do pokoje přenosný ventilátor, který by však neměl být namířen přímo na dítě.

Dítěti co nejčastěji nabízíme nápoje, především vodu. V letních měsících hrozí dehydratace i u zdravého dítěte, natož u dítěte nemocného. Důvodem jsou určitá specifika metabolismu vody a solí u dítěte, navíc podíl vody na tělesné hmotnosti je u dítěte vyšší, než u dospělého.

Teplotu je třeba průběžně kontrolovat. Pokud stoupne nad 39°C (u dětí do 3 let nad 38,5°C), je třeba přistoupit k jejímu snižování. Dětem lze podávat antipyretika na bázi paracetamolu. Pokud teplota neklesá, případně se naopak ještě zvyšuje, je třeba zavolat zdravotnickou záchrannou službu.

Samozřejmě, že je třeba sledovat i další příznaky. Například v případě, že se objeví potíže s dýcháním, je na místě zavolat záchrannou službu i v případě, že horečka nedosahuje zmíněných 39°C (u menších dětí 38,5°C).

Úpal a úžeh

Zvláštní kategorii onemocnění, jimž může být dítě v létě vystaveno, představují poruchy termoregulace. Rozlišujeme úpal a úžeh. Úpal nastává při zvýšení teploty nad 40,5°C, což je hranice, kterou již tělo není schopno tolerovat. Při úpalu hrozí poškození mozku, proto je třeba přikročit k chlazení, a to podáváním studených nápojů, případně přikládáním studených obkladů. Dítě pokud možno odvedeme do chladné místnosti a svlékneme mu oblečení i spodní prádlo.

Úžeh vzniká přímým slunečním zářením dopadajícím na oblast hlavy a šíje. Vhodnou ochranu před úžehem představuje čepice s kšiltem. Opět je důležité zajistit přísun tekutin. Při úpalu i úžehu by dítě mělo pít tak dlouho, dokud jeho moč nebude mít světlou barvu. Úžeh může být spojen s popáleninami od slunce, které lze ošetřit panthenolovým krémem.

Jedním z problémů, které mohou provázet léčbu různých onemocnění během letních měsíců, je neochota dítěte dodržovat klid na lůžku. Ta se může objevit i kdykoliv během roku, ale léto je pro dítě obdobím zvýšené aktivity. Jakmile se nemocnému dítěti trochu uleví, už by chtělo vstávat a věnovat se různým náročným aktivitám. Aby se dítě během klidu na lůžku nenudilo, měl by v jeho blízkosti pokud možno co nejvíce času trávit některý z rodičů. Pro dítě může představovat značnou psychickou zátěž, když musí ležet v posteli, zatímco jiné děti si hrají a užívají prázdnin. Blízkost pečujícího rodiče mu pomáhá tuto náročnou situaci překonat.