Jsou jednovaječná dvojčata stejná?

10.02.2021

Jak známo, jednovaječná dvojčata vznikají oplozením jednoho vajíčka jednou spermií. K rozdělení vajíčka dochází nejčastěji mezi třetím a dvanáctým dnem od početí. Přestože jednovaječná dvojčata mají stejnou genetickou výbavu a vždy jsou stejného pohlaví, nikdy nejsou zcela identická. Drobné rozdíly se mezi nimi vyvíjejí již před narozením. Zajímavé je, že přibližně čtvrtina jednovaječných dvojčat je "zrcadlově obrácených" - například mají stejná mateřská znaménka, ale každý na jiné straně těla, nebo je jedno z nich levák a druhé pravák.

Jak bylo zjištěno pomocí ultrazvuku, dvojčata začínají vzájemně reagovat jedno na druhé již ve 14. týdnu těhotenství. Podle výzkumů, které vedl profesor Umberto Castiello z univerzity v italské Padově, se dvojčata od 18. týdne těhotenství dotýkají jedno druhého dokonce častěji, než sama sebe. Jejich doteky jsou obzvláště jemné, dotýkají-li se druhého v obličeji. Tímto způsobem se vzájemně dorozumívají.

Přibližně 40% dvojčat si mezi sebou po vytvoří zvláštní "řeč", (odborně se nazývá kryptofázie) kterou používají při vzájemné komunikaci v raném dětství. Tento "jazyk" se skládá z různých citově zabarvených zvuků či zkomolených slov, která jsou srozumitelná pouze dvojčatům, nikoliv jejich okolí. Pro vzájemnou komunikaci jim slouží do doby, než se od svých rodičů či dalších osob naučí mluvit "normální řečí". Poté jejich "jazyk" zaniká, protože jej už nepotřebují.

Dvojčata obvykle tvoří "tým", který v rodině vystupuje jako "samostatná jednotka". I když mohou mít i další sourozence, většinou se více orientují jedno na druhé. Komunikace ostatních členů rodiny s dvojčaty se až z 90% odehrává jako s dvojicí, nikoliv jako s jednotlivci. Dvojčata se při komunikaci s ostatními členy rodiny často doplňují - jedno z nich například začne větu a druhé ji dokončí. Při tom jim velmi pomáhá, že mnohdy mívají stejné názory a postoje.

Vztah mezi dvojčaty je jedinečný. Zejména jednovaječná dvojčata mívají shodné zájmy a záliby, naprosto stejné bývají i jejich drobné každodenní rituály. Mívají ráda stejná jídla, poslouchají stejnou hudbu, na jeden podnět často reagují společně. Samozřejmě, že jejich vztah je do určité míry ovlivněn i výchovou. Zatímco někteří rodiče posilují pouto mezi dvojčaty například tím, že je stejně oblékají, jiní co nejvíce podporují jejich individuální zvláštnosti a snaží se mezi ně dokonce klást co nejvíce rozdílů.

Zejména v prvních měsících a letech je péče o dvojčata a jejich výchova poněkud náročnější, neboť řada rodičovských úkonů se zdvojnásobuje - dvojí koupání, dvojí přebalování a podobně-, zatímco mateřská a rodičovský příspěvek se nezdvojují. V pozdějším věku je však práce s dvojčaty naopak snazší, protože si v mnoha ohledech "vystačí sama". S rostoucím věkem se mezi nimi sice objevuje stále více rozdílů, vždy si však zůstávají mnohem bližší, než sourozenci z jednočetných těhotenství.