Jednoduchá cvičení pro rozvoj paměti u dětí

02.02.2021

Paměť hraje důležitou roli v životě každého člověka. Vždyť každý den si musíme zapamatovat spoustu věcí. Bez využití paměti nemůžeme vykonávat žádné složitější myšlenkové operace. Paměť je jako most, který spojuje minulost se současností a budoucností.

Dlouhodobá paměť se začíná rozvíjet ve věku jednoho a půl až dvou let. Proto si později nevybavujeme žádné souvislejší vzpomínky počátků svého života.

Děti si dovedou zapamatovat neuvěřitelné množství věcí. Nejprve si všechno pamatují jen mechanicky, později si vytvářejí logická spojení, která jim zapamatování usnadňují. Dítě předškolního věku už si dovede zapamatovat i abstraktní pojmy, například barvy nebo čísla. Paměť malého dítěte je výběrová - přednostně si pamatuje to, co jej nejvíc zaujme, co vzbudí jeho pozornost.

Paměť lze rozvíjet různými způsoby. Pro dítě předškolního věku je nejpřístupnější formou hra, ta pro něj totiž představuje naprosto přirozenou činnost. S dítětem můžete hrát třeba pexeso, ale pro začátek nemusíte používat celou sadu najednou. Vyberte několik dvojic obrázků (pokud možno takové, které se od sebe co nejvíc liší) a při každé další hře můžete přidávat po další dvojici. Dávejte ale pozor, aby každý obrázek byl ve hře opravdu dvakrát.

Několik her a cvičení na rozvoj paměti

Opakuj pohyb

Dítěti nejprve předvedete nějaký jednoduchý pohyb, poté jej dítě zopakuje. Když to zvládne, předvádějte mu složitější pohyby nebo přidávejte nové. Později můžete předvést i několik pohybů po sobě, úkolem dítěte bude je zopakovat ve stejném pořadí.

Co zmizelo?

Položíte na stůl několik hraček nebo předmětů. Dítě si je prohlédne a snaží si je zapamatovat. Pak se otočí. Jednu věc schováte a vyzvete dítě, aby si stůl znova prohlédlo. Dítě má za úkol poznat, která věc zmizela.

Zapamatuj si a nakresli

Jedná se o méně náročnou obdobu tzv. Kimovy hry. Dítěti dáte prohlédnout nějaký jednoduchý obrázek (domeček, míč, autíčko, pejsek). Až si ho zapamatuje, obrázek schováte a dítě nakreslí tutéž věc na papír. Staršímu dítěti můžete dát prohlédnout a nakreslit i dva nebo tři obrázky najednou.

Přidávání slov

Dítě po nás bude opakovat větu, ke které budeme postupně přidávat další a další slova (například: V zahradě rostou jablka - V zahradě rostou jablka a hrušky - V zahradě rostou jablka, hrušky a švestky).