Jak vychovávat z chlapce muže

25.02.2021

Jak vychovávat syny, aby se stali silnými a odvážnými? Jak jim můžeme pomoci překonat potíže a naučit je mluvit o vlastních pocitech? A je pravda, že "chlapci nepláčou"? Může dětem ublížit, když je od nich vyžadováno, aby potlačovali své emoce?

Podle rozšířené představy o výchově "nastávajícího muže" by se chlapci měli učit skrývat své pocity. Avšak dítě, které je nuceno své emoce potlačovat, může dost těžko porozumět samo sobě. Mýlí se rodiče, kteří se domnívají, že svojí náklonností a láskou by syna "rozmazlili" a "zkazili". Kdyby totiž chlapec nevyrůstal v prostředí plném lásky a důvěry, jak by se z něj asi mohl jednou stát milující, laskavý a pozorný manžel? Pokud by totiž byl jen "odvážný" a "silný", jak si přejí někteří rodiče, ale chyběly by mu potřebné city, stal by se z něj spíše domácí tyran, který by svoji "mužnou sílu" obrátil i proti vlastní partnerce a dětem.

Čtěte spolu knížky

Prostřednictvím četby dobrodružných příběhů se chlapec naučí dívat se na věci pohledem někoho jiného, nejlépe mužského nebo chlapeckého hrdiny, s nímž se může ztotožnit. Mluvte se synem o knížkách, které právě čte. Zeptejte se ho, jak se asi cítí hlavní hrdina, který právě prožívá něco zajímavého. Dostal se hrdina do nebezpečné situace? Vyzvěte malého čtenáře, aby Vám řekl, co by dělal na jeho místě nebo jak by mu pomohl.

Zajímejte se o vše, co je pro něj důležité

Pro chlapce je velmi důležité, aby si vytvořil představu o tom, kým je a čeho chce dosáhnout. Proto byste měli podporovat jeho zájmovou činnost a dozvědět se něco o jeho zálibách. Nechte jej, ať Vám vypráví o tom, co je pro něj důležité. Možná, že rozhovor o autech, superhrdinech, bojových uměních nebo fotbalu pro Vás nebude tak přitažlivý, jako prohlížení Vašeho oblíbeného módního časopisu, ale Váš chlapec ocení, že se zajímáte o to, k čemu má kladný vztah a co má pro něj osobní význam.

Nebojte se projevovat mu lásku

Malí i větší chlapci potřebují projevy lásky a náklonnosti přinejmenším ve stejné míře, jako dívky. Rodičovského objímání a líbání není nikdy dost. Citový chlad ze strany rodičů neudělá syna ani odvážnějším, ani silnějším, zato mu jednou způsobí problémy v jeho osobním životě. Dítě musí vědět, že jste tu pro něj, že jej máte rádi a může Vám důvěřovat. Tělesný kontakt má při vytváření tohoto vědomí nezastupitelnou úlohu.

Dovolte mu vyjadřovat vlastní pocity

Chlapci pociťují nejistotu, smutek, strach či hněv přinejmenším stejně často, jako dívky. Pod vlivem rodičů se však mnohdy bojí tyto své pocity dávat najevo a dusí je v sobě, to však ohrožuje jeho duševní zdraví. Zvláště chlapcův pláč může u rodičů vyvolat nespokojenost, a přitom pláč není nic jiného, než přirozená reakce organismu na bolest či jiné nepříjemné pocity. Potlačování vlastních emocí je podle některých odborníků důvodem, proč se muži v moderní době dožívají nižšího věku než ženy (kdysi tomu sice bylo naopak - tedy muži se v průměru dožívali vyššího věku než ženy -, to však bylo v dobách, kdy mnoho mladých žen umíralo při porodu nebo krátce po něm).

Chvalte ho, když projeví samostatnost a iniciativu

Není správné chlapcům vštěpovat, že by měli být za každou cenu nezávislí, protože mnozí z nich to nakonec se svojí nezávislostí přeženou natolik, že se ani neožení a po větší část života zůstávají sami. Nicméně pokud chce chlapec něco udělat sám, neměli byste mu to předem znemožňovat. Sice na něj budete muset dohlížet a poté napravovat jeho chyby (ba dokonce odstraňovat škody, které napáchá), nebude se však cítit zklamaně kvůli tomu, že nedostal příležitost.

Povzbuzujte ho v tom, co se mu daří

Důležité je, abyste jako rodiče rozpoznali synovy silné stránky a umožnili mu je rozvíjet. Bohužel, výchovné působení mnohých rodičů se zaměřuje spíše na napravování nedostatků, zatímco chlapcovy přednosti zůstávají nepovšimnuty. Nevadí, když chlapec není tak fyzicky zdatný, jak by podle Vašeho názoru být měl, ale může být třeba vynikající v počtech (mimochodem různé srovnávací výzkumy potvrzují, že chlapci v matematických dovednostech mírně převyšují dívky). Snažte se jej přijímat takového, jaký je, a nenuťte jej vynikat v něčem, pro co nemá dostatečné předpoklady.

Říkejte mu pravdu

Synovi byste neměli nikdy lhát. A to ani v takových maličkostech, že "injekce ho nebude bolet" a podobně. Když nakonec sám zjistí, že jste mu neřekli pravdu, nejenže k Vám ztratí důvěru, ale začne si myslet, že mluvit nepravdu je správné a potřebné. Dívka časem pochopí, že milosrdná lež je někdy lepší, než krutá pravda. Chlapec to nepochopí nikdy, ani když vyroste.

Chcete-li z chlapce vychovat skutečného budoucího muže, povzbuzujte ho k novým úspěchům, staňte se jeho oporou a naučte jej bránit jeho pozici. Nezanedbávejte však jeho citovou výchovu. V životě bude muset vydržet i bolest, avšak s vědomím, že pláč je normální.