Jak v dítěti vzbudit zájem o sport

21.02.2021

Chcete mít doma malého sportovce, ale dítě Vaše nadšení nesdílí? Aby dítě mohlo prožívat radost z pohybu a sport se pro něj stal skutečnou zálibou, nikoli jen uspokojením rodičovského přání, je třeba vzbudit jeho zájem. Jestliže se dítě věnuje sportu jen z donucení, nemá pro něj tato činnost žádný smysl.

Především je třeba vybrat takový sport, který se bude dítěti líbit. Rodiče by se neměli spoléhat na to, že jimi vybraný sport dítě přece jen časem "uchvátí". Při výběru sportu byste tedy měli vycházet z přání dítěte, ale také z jeho možností. Ne každý je k úspěšnému vykonávání určitých sportů disponován. Dítě se může zpočátku nadchnout, ale později zjistí, že od něj sport vyžaduje mnoho sebezapření. Například dívce se může líbit gymnastika, ale nakonec nedokáže snášet svalovou bolest, která je spojena s intenzivním tréninkem. Proto je důležité, aby i rodiče měli ke zvolenému sportu kladný vztah, jinak by těžko mohli dítě povzbudit, když se dostaví jeho první pochybnosti či neúspěchy.

Dále je důležité zajistit dítěti pokud možno "hladký start" bez přehnané zátěže, která by jej mohla hned na začátku odradit. Malé dítě pochopitelně nevydrží okamžité zapojení do tréninkového systému "profesionálního sportovce". Někteří rodiče jsou však přehnaně ambiciózní. Aby dokázali, že to se sportováním svého dítěte "myslí vážně", vystavují jej hned od začátku "plné zátěži". Výsledkem je, že přetížené a přetrénované dítě o sport brzy ztratí zájem.
Každý má své vlastní tempo a vlastní míru odolnosti vůči zátěži. Obojí se dá postupně zvyšovat, rodiče a trenéři by však neměli příliš "tlačit na pilu", což platí zejména u předškoláků či mladších školáků, kteří se sportem teprve začínají. Sport není jen dřina, ale i radost z pohybu. Ta by měla zpočátku převažovat. Pokud je dítě dostatečně motivováno, svůj výkon časem zvýší. Přepínáním vlastních sil ve snaze vyhovět přání rodičů však úspěchu nedosáhne.

Ani poté, co si dítě nějaký sport vybere a začne se jím zabývat, by nemělo být připraveno o možnost volby. Některé děti mají strach, že když se rodičům svěří, že by se chtěly raději věnovat jinému sportu, dočkají se od nich jen výčitek typu "Vždyť jsi tomu věnoval už tolik času", nebo dokonce "Vždyť už nás to stálo tolik peněz, a teď chceš všeho nechat?" A podobné výčitky se skutečně někdy ozývají, místo aby se rodiče snažili pochopit, jaké důvody vedly jejich dítě ke změně názoru a snažili se s ním o těchto důvodech v klidu pohovořit.

Především je třeba si uvědomit, že čas strávený sportem rozhodně není "zmařený", přestane-li se mu dítě věnovat. Pokud jej daný sport dříve uspokojoval, nevěnovalo se mu zbytečně, i když se jím nebude "živit". Mnozí rodiče si povzdechnou nad "rozmary" dítěte, které se dnes nadchne pro hokej, zítra pro atletiku a pozítří třeba pro horolezectví. Ale i spousta dospělých lidí třeba několikrát za život změní nejen své zaměstnání, ale i profesi, a přesto o nich neřekneme, že podléhají rozmarům. Dítě se teprve hledá, teprve poznává hranice svých možností. Proto by mu rodiče měli dovolit, aby si ponechalo "otevřené dveře" i k jiným činnostem, než jen k té první a jediné. Tím, že si vybralo jeden sport, se přece navěky neupsalo k jeho vykonávání.

Důležitý úkol rodičů spočívá v tom, aby dítěti poskytli potřebnou morální podporu. Nebojte se chválit i dílčí úspěchy Vašeho dítěte. Někteří trenéři chválí jen velmi neradi, protože se bojí, aby malý sportovec "neusnul na vavřínech" a nepolevil ve svém úsilí. Dítě se však těžko obejde bez pozitivní zpětné vazby a bez pozitivní motivace.

Konečně je nesmírně důležité, aby se dítě cítilo dobře právě v tom sportovním oddílu či klubu, který navštěvuje. A to platí nejen pro kolektivní sporty. Pokud si z nějakých důvodů "nesedne" se svým trenérem či spoluhráči, nutně se to odrazí na jeho výkonu. Trenér musí být pro dítě přirozenou autoritou a jeho spoluhráči oporou. V opačném případě nemohou tvořit úspěšný tým. I kdybyste s dítětem museli dojíždět do jiného klubu či oddílu přes celé město nebo do sousední vesnice, Vaše oběť se vyplatí, pokud se v jiném prostředí bude cítit lépe.