Jak dát dítěti pocit bezpečí

19.02.2021

Potřeba jistoty a bezpečí patří mezi základní potřeby každého člověka, tedy i dospělého, avšak její nedostatečné uspokojení může ublížit především dítěti. Bez pocitu, že je milováno, respektováno, oceňováno a chráněno, by dítě vyrůstalo ve strachu a v úzkosti. Nedostatek pocitu bezpečí může v dítěti posilovat sklony k agresivnímu jednání.

Projevů lásky není nikdy dost

Rozhodně se nemusíte obávat, že svému dítěti nějak ublížíte či narušíte jeho vývoj, když mu budete často dávat najevo náklonnost, kterou k němu cítíte. Někteří rodiče se domnívají, že přísnost je nutná pro "upevnění charakteru" dítěte. Nebo si myslí, že by své dítě "rozmazlovali" a "kazili", kdyby mu svoji lásku dávali "příliš" najevo. Opak je pravdou, protože dítě, které je zvyklé denně přijímat projevy rodičovské lásky, necítí potřebu na sebe upozorňovat nevhodným chováním. Nejčastější příčinou dětského "zlobení" je nedostatek pozornosti ze strany rodičů a chybějící rodičovské objetí.

Tělesný kontakt je důležitý

Dítě potřebuje rodičovskou lásku náklonnost fyzicky pocítit. Rodičovské objetí je velmi důležité nejen pro kojence, ale i pro větší dítě. Ze strany rodičů by tento důvěrný tělesný kontakt neměl probíhat nijak okázale, spíše by se měl stát součástí každodenní komunikace s dítětem. Polibek před odchodem do školy, objetí po návratu ze školy domů, poklepání na rameno, když dítě píše své úlohy, nebo pohlazení a polibek na dobrou noc při ukládání ke spánku - to vše jsou kontakty sice krátké a prchavé, avšak pro naplnění pocitu jistoty a bezpečí mají nesmírný význam.

Více o významu objímání najdete v článku Nejdůležitější věc, kterou můžete pro své dítě udělat

Umožněte dítěti vyjádřit jeho pocity

Sledujte náladu svého dítěte a přiměřeným způsobem na ni reagujte. Když dítě pláče nebo má z něčeho strach, je zapotřebí jej uklidnit. Ignorováním pláče byste dítě vystavili nejen citovému strádání, ale i riziku poškození mozku (když dítě pláče, v jeho těle dochází k prudkému nárůstu tvorby hormonu kortizolu, který ve větším množství hubí nervové buňky v rozvíjejícím se mozku dítěte). Nikdy dítě netrestejte za to, že vyjadřuje své pocity. Jinak v sobě začne všechno dusit a jeho duševní zdraví bude potlačováním emocí ohroženo.

S narůstajícím věkem se citové potřeby dítěte trochu mění:

  • Miminku je třeba poskytovat pocit bezpečí a ochrany, když je rozrušené.
  • Předškolák se v mnoha ohledech osamostatňuje a osvojuje si velké množství nových dovedností, a proto od rodičů očekává podporu a povzbuzování.
  • Děti školního věku často pochybují o svých schopnostech, a proto by rodiče měli svému školákovi vytvořit takové prostředí, v němž si bude věřit a bude povzbuzován k dosažení úspěchu. Nevyvolávejte v dítěti strach z neúspěchu.
  • Během dospívání je úkolem rodičů pomáhat svému potomkovi rozvíjet jeho důvěru ve vlastní schopnost samostatně jednat. Toho lze dosáhnout postupným přenášením odpovědnosti. Nechte dítě nejprve rozhodovat v každodenních "maličkostech" (například co si dnes vezme na sebe a podobně) a plynule přecházejte k jeho rozhodování o závažnějších věcech.

Zapojte se do života svého dítěte

Rodiče by neměli dítě neustále kontrolovat, nicméně by se měli zajímat o všechno, co dělá. Dejte mu najevo, že jeho zájmy a záliby jsou pro Váš důležité. Ve volném čase si s dítětem povídejte, učte se s ním, hrajte si s ním. Buďte aktivními účastníky jeho růstu a rozvoje. Možná, že Vás to bude stát hodně času a úsilí, přispěje to však k jeho psychické stabilitě. Až bude dítě dospívat, budete se od něj postupně odpoutávat, aby mohlo prožívat pocity nezávislosti, avšak i nadále mu budete nablízku, aby se na Vás mohlo kdykoliv obrátit.

Vytvořte dítěti bezpečný domov

Pokuste se v rodině navodit takovou atmosféru, v níž se Vaše dítě bude moci uvolnit, odreagovat a odpočinout si od svých problémů. Domov by měl být ostrovem klidu, kam se dítě vrací po náročném dni ve škole plném nepříjemností, hádek se spolužáky či pocitů křivdy z nespravedlivého hodnocení. Nemůžete za své dítě vyřešit všechny jeho problémy, ale v příznivém prostředí domova se alespoň rozptýlí a načerpá nové síly.