Co se odehrává v hlavě dítěte, když na něj rodiče křičí

13.02.2021

Zvyšování hlasu a křik bohužel patří k často užívanému způsobu, jímž se rodiče snaží přivést dítě k poslušnosti. "Co jiného s ní/s ním mám dělat, když mě neposlouchá?" ptají se rodiče. O tom, že svým křikem poškozují duševní zdraví dítěte a přispívají k nárůstu jeho agresivity, nechtějí ani slyšet. Vždyť přece stačí na dítě zakřičet, a hned je hodné!

Křikem mohou rodiče skutečně dosáhnout, že dítě "dá na chvíli pokoj". Je to rychlý a pohodlný způsob výchovy, při němž si rodiče zároveň uleví a setřesou ze sebe negativní emoce. V dítěti se však hromadí úzkost a narůstá jeho sklon k agresivnímu jednání. Svým příkladem jej rodiče učí, že křik je "dobrým" způsobem, jak "řešit" problémy. Zoufalý rodič si křikem uleví. Ovšem za cenu ohrožení duševního zdraví dítěte a narušení normálního vývoje jeho sociálních a komunikačních dovedností.

Proč nekřičet na dítě

Svým křikem rodiče především ukazují vlastní bezmocnost. Jestliže dítě svým chováním "testuje jejich trpělivost", pak křik a rozčilování dokazují, že rodiče v tomto testu neuspěli a propadli na celé čáře.

Dopady rodičovského křiku na vývoj dítěte mohou být různě závažné, protože do určité míry závisí na jeho vrozených dispozicích, které jsou individuální. Nicméně výzkum zaměřený na duševní zdraví dětí z 976 rodin, který uskutečnili vědci z univerzity ve městě Pittsburg, prokázal zvýšený výskyt depresivních poruch u dětí a dospívajících, na které jejich rodiče křičeli.

Do určitého věku totiž dítě ještě nedovede pochopit, že když na ně maminka nebo tatínek křičí, nemusí to znamenat, že jej nemají rádi. Křik rodičů vyvolává v dítěti stav úzkosti, který se projevuje zvýšeným vyplavováním tzv. stresového hormonu neboli kortizolu. Nadměrné množství kortizolu je však pro organismus škodlivé a u dítěte může vést k trvalému poškození mozku.

Jak nekřičet na dítě

1. Máte-li pocit, že se každou chvíli rozčílíte, začněte zhluboka dýchat a v duchu počítat. Pomůže Vám to odvrátit pozornost od nepříjemných myšlenek a obnovit schopnost věcně posoudit situaci.

2. Zavřete oči, stiskněte zuby a v duchu vykřikněte. Tento "psychický výkřik" Vám pomůže uvolnit vnitřní napětí. Po otevření očí se můžete v klidu vrátit k řešení problému.

3. Zabavte dítě nějakou hračkou, jděte na chvíli do jiné místnosti a k dítěti se vraťte, až se uklidníte.

4. Začněte uklízet, i když máte doma právě uklizeno. Tím svoji nahromaděnou agresi svedete neškodným směrem.

5. Jděte do ložnice, vezměte si ten největší polštář, který doma máte, a křičte do něj.

6. Místo křiku se dítěte ptejte "Co ti je?" "Chceš si se mnou hrát?" "Jsi unavený?" "Bolí tě něco?" Hledejte příčinu problému.

7. V duchu si představte, že s dítětem nejste sami, ale máte kolem sebe spoustu lidí. Pro většinu lidí je snazší se ovládat, mají-li pocit, že se na ně někdo dívá.

8. Požádejte o pomoc partnera, ať je s dítětem alespoň chvíli pro změnu on, a jděte si odpočinout.

9. Jste-li hodně rozrušená, napište si na papír všechno, co Vás rozčiluje. Potom můžete papír zmačkat a zahodit.

10. Obejměte své dítě - to je nejjednodušší způsob, jak uklidnit sebe i dítě. Všechno zlé přejde, protože Vaše láska k němu je bezbřehá a ničím nepodmíněná.