Co by měl otec naučit syna

01.02.2021

Oba rodiče jsou pro dítě důležití, nicméně existují věci, jimž může chlapce naučit jen otec. Jsou to takzvané životní postoje, které formují charakter a hodnoty budoucího muže. Když má syn s otcem pevný a kvalitní vztah, bude jednou schopen překonat různé životní překážky a správně budovat své vztahy s opačným pohlavím.

1. Není ostudou pomáhat v domácnosti. Jestliže tatínek odmítá pomáhat při jakýchkoliv domácích pracích, jeho syn brzy získá dojem, že práce v domácnosti je pro muže nevhodná či nedůstojná. Tento dojem si z domova odnese i do svého vlastního rodinného života. V některých rodinách je úklid, praní a vaření výhradně záležitostí maminky. Aby však ze syna vyrostl samostatný a nezávislý člověk, měl by mu táta vysvětlit, že to nemusí být vždy jen žena, kdo tyhle věci dělá, a sám mu jít příkladem.

© Grégoire Korganow, 2014
© Grégoire Korganow, 2014

2. Jak se chovat v mužské společnosti. Samozřejmě, že i maminka může se synem trávit volný čas. Nebo jej mohou trávit všichni společně. Když jsou však syn s tatínkem alespoň čas od času sami, naučí se chlapec jednu věc, kterou se od maminky naučit nemůže. Pochopí, že v "pánské společnosti" se muži zkrátka chovají jinak, než v přítomnosti alespoň jedné ženy. Proto je skvělé, když táta se synem rozdělává oheň, chodí spolu na ryby, na fotbal, plavat, běhat a podobně.

© Grégoire Korganow, 2014
© Grégoire Korganow, 2014

3. Umět se za sebe postavit. I bez tatínka by chlapec dříve či později poznal, že od muže se očekává, že bude silný a odvážný. Je to však tatínek, kdo synovi nejlépe pomůže pochopit, v jakých případech je možné ukázat sílu a kdy je naopak lepší nenechat se vyprovokovat a zůstat klidný. Že je dobré se umět bránit, ale také se neprat zbytečně.

4. Vážit si druhých lidí. Otec by měl syna příkladem vlastního chování naučit, že každý člověk si zaslouží úctu - od šéfa až po posledního sluhu. Když se synem někam jde, měl by zdvořile pozdravit i vrátného, uklízečku nebo hlídače na parkovišti. Chlapec pochopí, že lidé zasluhují úctu bez ohledu na svoji společenskou pozici či na druh práce, kterou zastávají.

© Grégoire Korganow, 2014
© Grégoire Korganow, 2014

5. Umět říkat "Ne!" Otec by měl svému synovi vysvětlit, že má právo odmítnout, když se mu něco nelíbí nebo s něčím nesouhlasí. Zároveň by mu však měl předvést, že odmítnutí může být sice důrazné, ale pronesené bez hněvu, urážení či ponižování druhého.

6. Mít pro něco nadšení a vášeň. Tatínek by měl synovi ukázat, že okolní svět je velmi pozoruhodný a rozmanitý. Pomůže mu vybrat si ze všech možných aktivit takové, které se mu budou líbit a přinášet mu radost. Bez ohledu na to, jestli syn bude hrát fotbal nebo na housle, otec by měl jeho nadšení podporovat. Chlapec by se měl od tatínka naučit, že když něco dělá, měl by se do toho vložit všemi silami a celou svojí osobností.

© Grégoire Korganow, 2014
© Grégoire Korganow, 2014

7. Prohrávat není ostuda. Otec by měl syna naučit i prohrávat, tedy přijímat neúspěch či porážku. Nikdo není povinen být stále jen úspěšným nebo vítězem. Dosahování vlastních cílů je velmi důležité a člověk by se neměl nechat odradit prvními neúspěchy, ale správný muž se dovede vyrovnat i s porážkou a své případné neúspěchy přijímá jako zkušenost a jako informaci o tom, co může příště udělat jinak a lépe.

© Grégoire Korganow, 2014
© Grégoire Korganow, 2014

8. Umět jednat se ženami. Svým osobním příkladem může tatínek synovi denně ukazovat, jakým způsobem jedná milující dospělý muž se svojí manželkou. Je skvělé, když chlapec vidí, jak jeho tatínek projevuje mamince pozornost - pomáhá jí, nosí jí květiny, je citlivý a ohleduplný. Chlapec by měl poznat, že jeho maminka je pro tatínka tou nejdůležitější ženou na světě.

9. Bez lásky není vztah plnohodnotný. Když chlapec dospívá, měl by pochopit, že kvalitní milostný vztah lze budovat jen na vzájemné lásce, respektu a důvěře, a že takový vztah se nevytváří ze dne na den. Někteří mladí chlapci totiž pospíchají a jdou s první dívkou, která jim k tomu dá svolení. Otec by měl dospívajícímu synovi vysvětlit, že vztah na jeden večer či na jednu noc může být sice dobrodružný, ale člověku nic nepřinese - tedy kromě velkého rizika přenosu infekčních nemocí či neplánovaného početí.

© Grégoire Korganow, 2014
© Grégoire Korganow, 2014

10. Rodičovská láska je bezvýhradná. Otec by měl synovi vysvětlit, že bez ohledu na to, v jaké životní situaci se nachází, může vždy počítat s podporou svých rodičů. Možná, že své rodiče něčím zarmoutí a zklame, ale nepřestanou jej kvůli tomu mít rádi a nezavrhnou jej. I když bude dospělý, mít vlastní práci a rodinu, může se na rodiče kdykoliv obrátit, bude-li potřebovat radu, pomoc a podporu. Když si dva lidé pořídí potomka, stávají se z nich rodiče navždy. Napořád. Nadosmrti.

© Grégoire Korganow, 2014
© Grégoire Korganow, 2014

Otec je pro syna prvním a hlavním vzorem muže. Jestliže je chlapec svým otcem zanedbáván, může se v budoucnu potýkat s řadou problémů. Obtížněji bude vycházet s vrstevníky, bude trpět nejistotou v navazování vztahů s dívkami a se ženami i s ostatními lidmi. Otec mu v mnoha ohledech dává základní výbavu do života. Pokud syn s tatínkem najde společnou řeč už v dětství a podaří se mu proplout i všemi nástrahami dospívání, může si s ním udržet kvalitní vztah založený na respektu a důvěře i v dospělosti.