Co by dítě mělo slyšet od svých rodičů

05.03.2021

Komunikace mezi rodiči a dětmi bývá často zatížena přemírou negativních sdělení, jimiž se rodiče snaží u svých potomků dosáhnout pozitivních změn chování. Namísto laskavých a povzbuzujících slov tak dítě často slyší jen samou kritiku, pokud už se komunikace rodičů s dítětem neomezuje na pouhé příkazy, zákazy, okřikování a výčitky. A když už rodiče musí dítě za něco pochválit, mnohdy se zmohou jen na nepříliš srdečné výrazy typu "dobře".

Pro dítě je velmi důležité, aby cítilo podporu a přijetí ze strany rodičů. Jakým způsobem mohou rodiče ujistit dítě o tom, že mu rozumí, věří v jeho schopnosti a oceňují jeho snahu?

1. Popište to, co vidíte

Všimli jste si, že Vaše dítě si samo ustlalo postel, složilo pyžamo nebo srovnalo knížky na poličce? Řekněte to nahlas, aby dítě slyšelo, že jeho snahu dovedete ocenit.

2. Vyjádřete, co cítíte

Když Vám dítě něčím udělá radost, potěší Vás nebo příjemně překvapí, mluvte o svých pocitech. Nebojte se, že dítě "zkazíte", když mu nahlas řeknete, že Vám udělalo radost.

3. Projevujte dítěti důvěru

Dítě potřebuje motivaci v podobě povzbuzení. Nikdy byste mu neměli dávat najevo, že pochybujete o jeho schopnostech. I když si vezme do hlavy něco, co přesahuje jeho síly a možnosti, neměli byste jeho snahu předem odsuzovat jako zbytečnou.

4. Pochvalte jeho snahu

Aby dítě úspěšně dokončilo činnost, kterou začalo, potřebuje od Vás získat pozitivní zpětnou vazbu. Oceňte jeho snahu a povzbuzujte ho k dalším úspěchům.

5. Poděkujte, když pro Vás dítě něco udělá

Nestává se příliš často, aby rodiče dítěti za něco děkovali. To, že je dítě poslechne a udělá všechno, co od něj požadují, považují mnozí rodiče za natolik samozřejmé, že použití slova "děkuji" jim připadá zbytečné. Stejně tak si ovšem může připadat zbytečné samo dítě, když jeho snahu nikdo neocení.

Několik praktických příkladů:

  • "No ne, ty tady ale máš hezky uklizeno!"
  • "Vidím, že ses snažil/-a."
  • "Líbí se mi, jak jsi nakreslil/-a toho koně."
  • "Moc se mi líbilo, jak jsme si spolu hráli."
  • "Děkuji ti za pomoc, ušetřil/-a jsi mi hodně práce."
  • "Není to jednoduché, ale určitě se ti to povede."
  • "Vidím, že sis s tím dal/-a hodně práce."