(Ne)bezpečné prázdniny

30.06.2021

Bývá zvykem, že na konci školního roku učitelé seznamují žáky se základními pravidly bezpečnosti na nadcházejících prázdninách. To je jistě užitečné, ale měli by to být také rodiče, kdo s dítětem na začátku prázdnin pohovoří o určitých pravidlech, která se koneckonců nevztahují pouze na děti, ale i na dospělé. Především je však důležité, aby rodiče svým vlastním jednáním šli dítěti příkladem.

Je pochopitelné, že rodiče se snaží dítě chránit před všemi nástrahami, jimž může být během letních prázdnin vystaveno. Mnozí rodiče však berou věc za špatný konec. Jestliže budete dítěti líčit všechna možná nebezpečí, která na něj číhají, možná v něm zpočátku vzbudíte strach a obavy, avšak čím častěji Vaše nabádání uslyší, tím méně si z něj bude dělat. Jinak řečeno, dítě se vůči Vaším varovným slovům brzy obrní a přestane je vnímat. Stanou se z nich jen prázdná slova.
Proto je důležité, aby rodiče využili všech každodenních situací, kdy se dítě dostává do blízkosti nějakého nebezpečí, dávali mu svůj osobní příklad a učili jej, jak se může rizikům vyhýbat, ale také jak jim může čelit.

Silniční provoz

Během letních prázdnin se školáci častěji ocitají v dopravním provozu. Zatímco během školního roku děti stále jen opakují tutéž cestu do školy a ze školy, o prázdninách mnohdy navštěvují prostředí, s nímž nejsou tak dobře seznámeny, nebo v němž se už delší dobu nepohybovaly. I když s dítětem jezdíte na prázdniny na stále stejnou chalupu do stále stejné vesnice, pamatujte na to, že dítě zde už dlouho nebylo.
Proto je vhodné mu alespoň zpočátku poskytovat doprovod. Ne však proto, abyste mu neustále říkali, co má dělat, nýbrž proto, abyste se přesvědčili, jakým způsobem reaguje v nebezpečných situacích (například zda se samo zastaví před přechodem pro chodce, aniž byste jej na to museli výslovně upozornit). Zasahujte v případě, kdy je dítě opravdu ohroženo.
Poměrně bezpečně se dítě orientuje v silničním provozu zhruba od věku 12 let. Samozřejmě, že na chvilkovou nepozornost může nakonec doplatit i větší dítě nebo i dospělý člověk, ale přibližně od věku 12 let mívá dítě již natolik vyvinuté orientační schopnosti, aby se mohlo pohybovat po ulicích relativně bezpečně. Mladší děti by se měly pohybovat bez dozoru či doprovodu snad jen na místech, která velmi důkladně znají, a kde je riziko úrazu při střetu s motorovým vozidlem minimální nebo žádné (obytné zóny, oblasti s nejvyšší povolenou rychlostí do 20 km/h a podobně).

Další nebezpečná místa

Pro mnohé děti jsou prázdniny obdobím, v němž mohou prozkoumávat různá zajímavá místa, která však často bývají zároveň nebezpečná. Navíc během svých her se dítě jen málokdy dovede chovat zcela opatrně, neboť je pohlceno činností, kterou právě vykonává.
To rozhodně neznamená, že dítě by si nemělo hrát venku, kde na něj číhají různé nástrahy (ostatně nástrahy na něj číhají i doma, a přesto tam tráví mnoho času). Nicméně alespoň zpočátku je vhodné být dítěti nablízku a sledovat, jak si vede při překonávání různých překážek a jak moc věnuje pozornost svému okolí, když se oddává nějaké dobrodružné hře. Samozřejmě, že dítě nebudeme držet za ruku, ale pohlídáme si jej očima.

Ať už s dítětem jedete na prázdniny kamkoliv, bylo by dobré, kdybyste si hned na začátku udělali jakýsi přehled o nebezpečných místech v okolí, která by Vašeho potomka mohla lákat ke hře. Jedná se například o staré a opuštěné budovy, železniční přejezdy, skládky, ale i vysoké skály nebo hluboká jezera (zatopené lomy) a podobně. Pokud se Vám dítě "zatoulá", budete navíc vědět, kam ho můžete jít hledat.
Kromě toho by Vaše dítě již mělo vědět, že by Vás vždy mělo informovat o tom, kam a na jak dlouho jde, i když to je třeba v doprovodu kamarádů nebo jiných lidí.

Ostatní rizika

Některé nebezpečné situace lze označit za typicky letní. Patří k nim například pobyt u vody, ať už se jedná o skoky do vody na neznámých místech, plavání na příliš dlouhé vzdálenosti (rozumí se s ohledem na plavecké dovednosti konkrétního dítěte), příliš dlouhý pobyt ve vodě (déle než 20 - 30 minut bez přerušení) a podobně. Dítě by mělo vědět, že rekreace u vody je příjemná a zdravá, ale zároveň by mělo znát určité hranice či omezení.

Čím dál tím oblíbenější letní zábavou českých rodin je grilování. Nic proti gustu, ale s tím, jak roste obliba zahradního grilování, přibývá i dětských popálenin. Pokud se tedy rozhodnete grilovat, pořiďte si takový gril, který je dostatečně stabilní. Možné následky převrhnutí grilu se žhavými uhlíky jistě není třeba popisovat. Podobná rizika jsou spojena i s rozděláváním ohníčků.

Další rizika jsou spojena se zvířaty. V době letních prázdnin je mnohem větší pravděpodobnost, že se dítě dostane do kontaktu se zvířetem, bude jej chtít hladit, nebo naopak dráždit. Od svých rodičů by však mělo vědět, jak se má zachovat, když na nějaké divoké či zatoulané zvíře narazí.

Uvedený přehled rizik jistě není úplný. V závislosti na vlastních zkušenostech a na povaze místa, kde se s dítětem o prázdninách nacházíte, si můžete sami doplnit další.

Pamatujte, že pro dítě jste prvním a hlavním vzorem a příkladem. Pokud se sami nechováte v určitých nebezpečných situacích opatrně, těžko můžete čekat opatrné chování od svého dítěte, zvláště pokud právě nebudete v jeho blízkosti, abyste za něj mohli vyřešit všechny problémy a odstranit mu z cesty všechny nástrahy.