3 důležité otázky, které byste měli dítěti položit před spaním

05.02.2021

Večerní rozhovor s dítětem, třeba jen krátký, pro něj má nesmírný význam.
V posteli, přikryté dekou a v pološeru, se dítě mnohem snadněji rozhovoří o jeho starostech, radostech, přáních, obavách či problémech. Po takovém rozhovoru se mu bude lépe usínat, protože bude vědět, že mamince nebo tatínkovi záleží na tom, co cítí a prožívá.

Na co byste se měli dítěte zeptat, když jej ukládáte ke spánku?

1. Zažil(-a) jsi dnes něco veselého?

2. Přihodilo se ti dnes něco smutného?

3. Naučil(-a) ses dnes něco nového?

Když dítě na tyto otázky odpovídá, otevírá Vám své srdce. Mluví o tom, co jej toho dne potěšilo, svěří se Vám se svými obavami a pochlubí se svými novými zážitky či zkušenostmi. Tato zdánlivě jednoduchá konverzace má několikerý význam.

  • Pomáhá dítěti učit se komunikovat.
  • Dovede sdílet své zážitky a pocity s někým blízkým.
  • Pozná, že je normální sdílet své radosti i starosti s rodinou.
  • Upevňuje se v něm pocit jistoty a bezpečí.
  • Prohlubuje důvěru mezi dítětem a rodiči.
  • Rodiče nenásilně zjistí, jak dítě strávilo svůj den, když mu právě nebyli nablízku.
  • Umožní Vám, abyste dítěti pomohli orientovat se ve světě kolem něj.
  • Dítě se naučí slovně vyjadřovat své pocity.

Samozřejmě je důležité, aby Váš rozhovor před spaním nepůsobil na dítě jako výslech. Při Vašem společném povídání se musí cítit příjemně. U menších dětí můžete rozhovor spojit s vypravováním "pohádky na dobrou noc", i když je možné, že při ní usne, a tak je lepší si s ním nejprve povídat. Pokud se dítě obrací ke zdi nebo říká, že je unavené, znamená to, že se mu něco nelíbí. S dítětem je třeba jednat vlídně, citlivě a ohleduplně.

Pokud se Vám podaří v dětském pokoji před spaním navodit atmosféru vzájemné důvěry, máte vyhráno. Vaše dítě se nebude cítit nepochopené či odstrčené, bude mít jistotu, že ve Vás vždy najde potřebnou oporu. Možná, že když se Váš rozhovor z nějakých důvodů trochu protáhne, nestihnete kvůli němu nějaký zajímavý program v televizi. Ale co na tom? Vaše dítě je to nejzajímavější a nejdůležitější ve Vašem životě.