10 věcí, které by od Vás dítě nikdy nemělo slyšet

07.02.2021

Následující fráze se v komunikaci rodičů s dětmi objevují poměrně často, a přitom mohou dítěti velmi ublížit. Nehledě k tomu, že některé z nich se v pozdější době - když dítě vyroste a samo se stane dospělým - mohou rodičům vrátit zpět jako bumerang. Co by tedy dítě od svých rodičů nemělo nikdy slyšet?


1.
Ještě jednou - a urazím ti ruku! Rodiče tuto výhrůžku pochopitelně nesplní. Větší dítě to už ví, a proto ji nebere doslova, avšak menší dítě může prožívat obavy z toho, že rodiče své slovo splní. Navíc tím rodiče dítěti říkají, že bude potrestáno až tehdy, bude-li při stejném chování přistiženo podruhé. Pokud však rodiče nebudou nablízku, jejich potomek nebude mít žádný důvod jejich zákaz dodržovat.

2. Dívky/chlapci tohle nedělají! Je důležité, aby se dítě dovedlo identifikovat se svojí genderovou rolí, jakkoliv se v dnešní době genderové rozdíly stírají. Avšak pro chlapce může být ponižující a pro dívku zahanbující, když rodiče přirovnávají projevy jejich chování k takovým projevům, které jsou v dané společnosti spojovány převážně s opačným pohlavím. Budování jejich identity tím mohou spíše narušit než podpořit.

3. Podívej se, Pepíček/Anička/bratr/sestra to už dovede - a ty ještě ne! Nesrovnávejte své dítě tímto způsobem s ostatními. Nezvýšíte tím jeho motivaci k výkonu, pouze snížíte jeho sebeúctu. Navíc začne nenávidět druhé dítě, které mu kladete za vzor.

4. Ukaž, dej to sem, já to udělám líp! Těmito slovy dítě odsuzujete k neúspěchu a navíc se bude cítit zbytečné, trapné, hloupé či bezcenné. Pokud dítě potřebuje Vaši pomoc, neměli byste mu ji odpírat. Nemusí ještě umět všechno udělat samo a perfektně. Ale když jej při tom budete ponižovat, začne si o sobě myslet, že je neschopné a bude se podle toho chovat.

5. Už bys měl/-a pochopit, že ... ! Dítě přestane poslouchat vaše rady a názory, protože se bude cítit zahanbeno už samotným způsobem, jímž mu je předáváte. Navíc touto frází dítěti dáváte najevo, že jej považujete za hloupé či vývojově zaostalé.

6. Přece nebudeš plakat kvůli takové maličkosti! To, co Vám připadá jako maličkost, může být z pohledu dítěte věcí nebo událostí zásadního významu. Pokud tomu nechcete rozumět, dítě získá pocit, že pro něj nemáte žádné pochopení a vůbec si nedovedete představit, jak se právě cítí.

7. No dobře, jak chceš, ale hlavně se uklidni! To je velmi nebezpečná fráze. Pokud ji budete často opakovat, dítě se naučí, že křikem může dosáhnout svých cílů mnohem snáze, než "rozumným" chováním. I když nakonec dítěti jeho přání splníte, nemělo by získat pocit, že si na Vás něco "vyvzdorovalo". Vztah mezi rodičem a dítětem by se neměl přesouvat do roviny "vítěz - poražený", ať už je tím vítězem a poraženým kdokoliv.

8. Nebudeme to kupovat, nemám na to peníze! Co tím dítěti říkáte? Že až peníze mít budete, tak mu koupíte všechno, nač si vzpomene? Pokud dítěti nechcete něco koupit, vysvětlete mu skutečné důvody a nemluvte jen o penězích. Jinak si začne myslet, že má chudé nebo lakomé rodiče.

9. Už mě z tebe bolí hlava! Ohánět se zdravotními problémy - to není nejlepší způsob, jak dítěti ukázat, že jste s jeho chováním nespokojeni. Až Vám bude opravdu špatně a opravdu Vás něco bude bolet, dítě Vás ani nepolituje, protože si bude myslet, že jste opět použili stejnou frázi, kterou říkáte vždycky.

10. Protože jsem to řekla! Jestliže má dítě udělat to, co od něj očekáváte (nebo přestat s něčím, co mu zakazujete), musí k tomu mít nějaký důvod. Když nechápe, proč by mělo ten či onen příkaz nebo zákaz dodržovat, bude jej spíš porušovat, aby tím dalo najevo svůj nesouhlas se způsobem, jímž vůči němu uplatňujete svoji autoritu.

Možná Vás napadnou i nějaké další fráze, které byste před dítětem raději neměli vyslovovat. Například "Ty mě přivedeš do hrobu", "Já se z tebe zblázním" nebo "No to se ti povedlo!". Menší děti berou téměř všechno doslova, ty větší se mohou cítit dotčeny výčitkami, které jsou v určitých frázích skrytě obsaženy. Chcete-li Vašemu dítěti něco sdělit, mluvte s ním jasně, srozumitelně, bez jinotajů a skrytých významů. Jinak totiž nikdy nevíte, jak si vaše slova vyloží a jakou jim bude přikládat váhu.