ČlánkyVšechny články


Většině rodičů se nelíbí, když jejich dítě projevuje svůj hněv. Často své rozzlobené dítě posílají do jeho pokoje, aby "se uklidnilo". Takovým rodičům zřejmě přináší úlevu, že se svého "malého zlostníka" na chvíli zbavili. Většinou neřeší ani důvody, pro které se dítě vlastně tak rozčílilo, ani možné dopady potlačování vlastního hněvu na jeho...

Léto je vnímáno jako horké období. Také je tradičně považováno za dobu, kdy děti bývají většinou zdravé. Jen málo rodičů myslí na to, že i v létě se mohou u dítěte objevit různá infekční onemocnění, horečky, bolesti v krku a - poněkud paradoxně - i nachlazení. Stačí, když uhřáté dítě vypije přechlazený nápoj, nebo když zpocené vstoupí do...

Naprostá většina dětí miluje vodu, přičemž léto je nejlepší čas pro hry u vodních ploch všeho druhu. Protože děti obvykle nevydrží jen tak ležet na dece a "obyčejné" plavání je může brzy přestat bavit, je třeba počítat s tím, že se budou věnovat i dalším aktivitám, které jsou s pobytem u vody spojené.

Bývá zvykem, že na konci školního roku učitelé seznamují žáky se základními pravidly bezpečnosti na nadcházejících prázdninách. To je jistě užitečné, ale měli by to být také rodiče, kdo s dítětem na začátku prázdnin pohovoří o určitých pravidlech, která se koneckonců nevztahují pouze na děti, ale i na dospělé. Především je však důležité, aby rodiče...

Zákazy existují proto, aby rodičům usnadňovaly život. Ale když svým dětem něco nedovolíte, mohou se dostavit neočekávané následky. Například zakážete-li dítěti nechávat na talíři nedojedené zbytky jídla, mohou se časem objevit problémy s nadváhou dítěte, v horším případě i poruchy příjmu potravy.

Měly by se děti učit i v létě? Je pravda, že když si dítě přes prázdniny neopakuje, tak všechno zapomene? A jak je to s potřebou odpočinku? Někteří rodiče by nejraději viděli, jak jejich potomek tráví letní prázdniny obklopen učebnicemi. Otázkou je, s jak velkým nadšením se může vyčerpané a přepracované dítě od 1. září vrhnout do nového školního...

Získání respektu v očích dítěte vyžaduje hodně úsilí. Pravá rodičovská autorita by však nikdy neměla být založena na vzbuzování strachu. Rodiče by měli dítěti především poskytovat příklad či vzor hodný následování. Avšak každodenní poskytování dobrého příkladu je velmi obtížný úkol. Mnozí rodiče se domnívají, že dítě by je mělo poslechnout už...

Mít domácí zvířátko je přáním většiny dětí. Ve zvířeti mohou nalézt kamaráda, společníka svých her a bytost, o kterou se mohou starat. Blíží se prázdniny, což je doba, kterou řada dětí tráví na venkově. Stává se, že kromě dobrodružných zážitků si dítě z prázdnin přiveze také "čtyřnohého kamaráda". Počáteční radost však může být záhy vystřídána...

Rodiče si často stěžují, že dítě nereaguje na jejich pokyny. Jedna z nejčastějších rodičovských řečnických otázek zní: "Kolikrát ti to ještě mám říkat?" Prosazování rodičovské vůle může být někdy dost obtížné, zvláště pokud se rodiče ve své komunikaci s dítětem dopouštějí určitých chyb. Sami si ovšem žádné chyby nepřipouštějí a vinu hledají na...

Na přelomu 20. a 21. století nastal odklon od tradičních ideologií, zato se vynořila celá řada názorových hnutí. Nejsou založena na oficiálním členství a neplatí se v nich žádné poplatky, zato však výrazně ovlivňují život a rozhodování svých stoupenců. Jedním z názorových hnutí, která se promítají do naší každodennosti, je hnutí "child-free"...

Dítě a voda už tak nějak patří k sobě. Pobyt u vody přináší dětem nejen osvěžení v horkých letních dnech, ale i možnost pohybového odreagování. Malé děti se rády šplouchají ve vodě, pouští se do svých prvních plaveckých pokusů a hrají si ve vodě i na břehu. Ať už má dítě k dispozici jen malý nafukovací bazének na zahradě nebo...

Léto je pro mnoho dětí i rodičů nejkrásnějším obdobím roku. V době prázdnin a dovolených na sebe mají více času, mohou se věnovat celé řadě příjemných volnočasových aktivit. Avšak letní období s sebou přináší i svá specifická rizika, jimž je třeba věnovat zvýšenou pozornost.

Většina maminek chce udělat vše pro to, aby jejich děti byly šťastné. Ale i matky se mohou dopouštět chyb. Nechci nikomu nic vyčítat, pouze se zmíním o třech typech matek, které mohou závažným způsobem narušit duševní zdraví dítěte. Řeč nebude o matkách, které své děti moří hladem nebo se o ně nestarají. Ve skutečnosti tyto maminky svoje děti...

Většina rodičů přistupuje k výchově svých dětí s těmi nejlepšími úmysly. Chtějí, aby jejich dítě bylo hodné, chytré a úspěšné. Přitom však svého potomka mnohdy vystavují takové zátěži, která pro něj může být stěží únosná. Aniž bychom si toho byli vědomi, často klademe na dítě přehnané nároky. Mnozí rodiče usilují o to, aby jejich dítě bylo...

Hněv je naprosto přirozená emoce, která se objevuje již v dětství. Důležité je naučit se hněv usměrnit a zvládnout tak, aby se předešlo jeho ničivým následkům.
Někdy se stává, že projevy dětského hněvu rodiče natolik vyděsí, že dítěti jednoduše zakážou se rozčilovat, případně jej za projevy hněvu a zlosti trestají. Dítě si připadá "špatné", když se...

Stěžujeme si, že ve světě kolem nás ubývá opravdových mužů. Maminky některých chlapců z toho vyvozují svérázné závěry - muže je třeba vychovávat už od dětství, aby byl silný, statečný, a hlavně nedával najevo své emoce. Výsledkem takového dobře míněného záměru však může být narušení duševního zdraví dítěte.

Na první pohled se zdá, že uzavření "dohody" mezi rodičem a dítětem představuje nenásilnou a "demokratickou" metodu výchovy. Dítě rodičům slíbí, že se bude chovat určitým způsobem, za což se rodiče zaváží k nějakému ústupku. Zdánlivě je vše v pořádku. Děti však mnohdy nejsou schopny takovéto "dohody" plnit. Proč?

Žijeme v době, kdy jsou děti vystaveny neustálému toku informací, z nichž některé jsou pro dítě nepochopitelné, šokující či negativní. Podobné informace mohou být pro dítě obtížně zpracovatelné. K obtížným tématům patří například nemoci, smrt, násilí nebo sex. Jistě nemá smysl snažit se před dítětem tajit, že takováto témata existují a tvoří...

Často se stává, že chování dítěte neodpovídá ideálním představám rodičů. Mnozí rodiče mají pocit, že jejich dítě je nepozorné, nerozumné, žárlivé, závistivé, kruté, hrubé, nevděčné, nezdvořilé a především příliš hlučné. Přitom se však jedná o naprosto normální charakteristiky osobnosti na určitém stupni vývoje.

Komunikace mezi rodiči a dětmi bývá často zatížena přemírou negativních sdělení, jimiž se rodiče snaží u svých potomků dosáhnout pozitivních změn chování. Namísto laskavých a povzbuzujících slov tak dítě často slyší jen samou kritiku, pokud už se komunikace rodičů s dítětem neomezuje na pouhé příkazy, zákazy, okřikování a výčitky. A když už rodiče...

Řada rodičů si se svými dětmi nerozumí a nemůže s nimi najít společnou řeč. Ukazuje se, že "kritickým" věkovým obdobím z tohoto hlediska není puberta, ale období několika let před jejím nástupem, tedy okolo 9 - 11 let. Co se vlastně s dítětem a s rodinnými vztahy děje v tomto období?

Neustále kolem sebe slyšíme nářky, že "děti málo čtou". Problém s nezájmem o čtení tedy hledáme na straně dětí, aniž bychom si položili otázku, co vlastně děláme pro to, aby se čtení stalo pro dítě radostí, nikoli jen nutnou námahou. Jindy rodiče svádějí nezájem dítěte o čtení na mobilní telefony či tablety a domnívají se, že problém s nedostatkem...

Malé dítě neví, jak má hodnotit své chování, svoje schopnosti či dovednosti. Důležité je pro něj to, jak je hodnoceno lidmi ve svém okolí, na prvním místě svými rodiči. Přístup rodičů má pro vytváření sebehodnocení dítěte zásadní význam.
Narušené sebepojetí vede k tomu, že dítě je úzkostné, nejisté a bojí se udělat cokoliv "špatného". Nebo je naopak...

Dítě sice přichází na svět vybaveno určitými vrozenými předpoklady, ale vše se musí teprve naučit. Malé dítě se učí převážně napodobováním, přičemž prvními a nejdůležitějšími lidmi, které napodobuje, jsou jeho rodiče. Příklad rodičů má pro jejich potomka naprosto zásadní význam. Rodiče, kteří chtějí vychovávat dítě, by tedy měli vychovávat...