Dítky, nejdražší boží dar a klenot, nejpilnějšího opatrování hodny jsou. Rodičům svým že nad stříbro, zlato, perly a drahé kamení dražší býti mají ...

Jan Ámos Komenský

Následující stránky jsou určeny všem, kteří přijali nelehký úkol vychovávat děti - ať už své vlastní nebo jakékoliv jiné - a pečovat o ně.


Populární článkyNové články